Wat betekent digitalisering voor Gwen Moonen | Bezoeker van het Data Driven Healthcare congres

digitalisering zorg

digitalisering zorgStrikt genomen is digitalisering eenvoudigweg de omzetting van handmatige processen en analoge data naar algoritmen en nullen en enen. Digitalisering bestaat nog maar een paar decennia en ondanks het feit dat technologische ontwikkelingen erg snel verlopen, is het gebruik ervan niet altijd zonder complicaties gegaan. Wat we in het dagelijks leven merken is de verandering die digitalisering met zich meebrengt. Een verandering om bedrijven effectiever te maken of een verandering in hoe wij informatie kunnen opslaan en kunnen raadplegen. Een verandering die in rap tempo gaat; in 1981 kwam de eerste laptop van maarliefst 11 kg nog op de commerciële markt met 90KB geheugen, vandaag de dag vind ik een USB stick met 64GB geheugen al weinig. Ik kan handig kiezen uit duizenden films of series op Netflix. Dit is een heel verschil met de jaren ‘90 waarbij ik 10 km naar de stad moest fietsen en een veel te dure film huurde die achteraf ook nog eens oersaai bleek te zijn.

Persoonsgerichte digitalisering

Digitalisering gaat volgens mij over de wijze hoe wij informatie op kunnen slaan en beschikbaar hebben. Waar het op neer komt, is dat ik merk dat digitalisering ervoor heeft gezorgd dat ik persoonsgerichte keuzes kan maken, op Netflix worden immers de meest passende films voor mij al aanbevolen gebaseerd op mijn gebruikersgedrag. Dat doet me denken aan mijn werk in verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen. Hier kwamen termen zoals ‘‘persoonsgerichte zorg’ en ‘zorg op maat’ mij om de oren vliegen. Terecht, want als sociaal pedagogisch werker zet ik mij in om te onderzoeken wat voor het individu belangrijk is en op welke wijze ik hierna kan handelen. Ik heb na mijn bachelor een master Sociologie aan de Universiteit Utrecht gevolgd om mij nog meer te verdiepen in de essentie van zorg en hoe beleid tot stand komt om de burger zo adequaat mogelijk te helpen.

Programmeren

Om zogezegd met de tijd mee te gaan, heb ik me de laatste tijd gestort op programmeren: het schrijven van computertaal. Ik wil het liefst alles weten over Ehealth, Mhealth en het analyseren en visualiseren van grote datasets. Hierin heb ik gemerkt dat uitgebreide en kwalitatief hoogstaande data onmisbaar zijn. Zodoende zie ik steeds meer het nut in van data interoperabiliteit. Door het standaardiseren van informatie, kunnen we digitale ontwikkelingen immers optimaal benutten. Dit idee is zeker niet nieuw. Al in 1997 informeerde toenmalig raadslid voor de volksgezondheid, Els Borst, de Tweede kamer over de noodzaak van standaardisatie voor de informatievoorziening in de zorgsector. Zij gaf aan dat we hiervan kunnen profiteren aangezien ICT een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid en de transparantie van de zorg.

Prima, maar er zijn hier en daar wel wat haken en ogen aan dit voorstel. Bijvoorbeeld de vele definities, jargon, woordenschat, codes en begrippen in de zorgsector, of de vele afzonderlijke medicijnen om een aandoening te behandelen. Bovendien heeft de zorgsector veel marktpartijen en is er geen aangewezen marktleider. Niet te vergeten gaat het over persoonlijke gezondheidsinformatie waar privacy en veiligheid uiterst belangrijk zijn. Een arts heeft niet voor niets een beroepsgeheim.

Zorg op maat

Hoe beter de interoperabiliteit van gezondheidsgegevens is, hoe effectiever we kunnen samenwerken. Volgens mij kunnen wij het communiceren via tekst, beeld en geluid in ons voordeel gebruiken om zorg op maat te bieden, dat iemand thuis op de bank met een persoonlijke inlogcode kan kijken hoe het met zijn of haar gezondheid gaat. Data zijn wat mij betreft niet leidend, maar kunnen een ondersteunende factor vormen in de diagnose en behandeling voor zowel de behandelaar als de patiënt. Mits we onderling vertrouwen, begrip en transparantie tonen. We zijn allemaal bezig met digitalisering en komen het dagelijks tegen. Als Socioloog wil ik het gesprek aangaan en nadenken over het zorgstelsel en het beleid om zorgbehoevenden en/of behandelaren digitaal te ondersteunen. Het gaat over samenwerken, samenwerken met de informatie en de keuzes die we onderling kunnen maken om de infrastructuur in het zorglandschap te exploreren. Ik kijk dan ook vol enthousiasme uit naar de 8e editie van het Mobile Healthcare congres in Utrecht. Ik hoop me als toekomstig professional te laten inspireren door de vele sprekers en experts op het gebied van Data Driven Healthcare.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021