Raad van Advies

Raad van Advies 2017

Het programma wordt inhoudelijk ondersteund en samengesteld in samenspraak met de adviesraad. Zij en patiënten/ervaringsdeskundigen denken mee over de invulling van het programma en de sprekerskeuze en zien toe op de kwaliteit hiervan.

In deze adviesraad hebben de volgende personen zitting:

Allard Sieders, Cardioloog, Alrijne Ziekenhuis
Annemiek Mulder, Senior beleidsmedewerker, Actiz
Arthur Govaert, CIO,Radboud
Ashis Brahma, Arts, GGD Noord Oost Nederland
Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal, Ministerie VWS
Heleen Riper, Hoogleraar emental Health, GGZingeest
Hyleco Nauta, Directeur eHealth innovatie, UMCU
Ingrid van der Hoek, Directeur Customer Relations, Chipsoft
Jacqueline Baardman, Sectormanager, GGD Hart van Brabant
Jeroen Kemperman, Sen. Manager Strategie & Business Development, Zilveren Kruis – Achmea

Johan Krijgsman, Manager Trendition, Nictiz
Karel van Lambalgen, CIO, LUMC
Leonard Witkamp, Directeur, Ksyos
Marc Seelen, CMIO, UMCG
Marlies Schijven, Hoogleraar mHealth/Serious gaming, AMC
Nico van Meeteren, Directeur, Health Holland
Tineke Markus, Directeur, Crohn Vereniging
Tobias Bonten, Oprichter, Thuisarts.nl
Vinood Manoegral, Directeur Zorg, KPN
Remko Nienhuis, Manager Research & Development, Chipsoft

 

 

RESULTATEN EHEALTH ENQUÊTE DOOR ERIK GERRITSEN SG VWS

25 januari 2017 heeft Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, de resultaten van de eHealth enquête toegelicht tijdens het Mobile Healthcare Adviesraad diner. Het was een passend moment midden in de e-health week. Gerritsen: “eHealth komt niet langer naast of bovenop de bestaande zorg. Het wordt een integraal onderdeel van het reguliere zorgproces. De grote uitdaging ligt in het opschalen en op landelijke schaal toepassen van goede initiatieven”.

De enquête was uitgezet onder Mobile Healthcare deelnemers. 149 professionals uit cure, care en GGZ hebben de vragen beantwoord. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

  • 61% van de ondervraagde zorginstellingen hebben een eHealth implementatie strategie.
  • 49% geeft aan met andere zorginstellingen samen te werken bij het invoeren van eHealth.
  • 70% van de ondervraagden stimuleert de patiënt om gebruik te maken van eHealth.

Tijdens de bijeenkomst is verder doorgesproken over de positieve uitkomsten uit de enquête, maar ook over de aandachtspunten:

  • Uit de antwoorden blijkt dat zorginstellingen een aantal struikelblokken ervaart om eHealth toepassingen te integreren in processen en werkwijzen
  • Veiligheid en privacy zijn van groot belang
  • Beschikbare tijd (werkdruk) staat borging en integreren werkprocessen in de weg
  • Bekostiging / wet en regelgeving loopt achter de praktijksituaties aan
  • ICT problematiek – (on)mogelijkheid van koppeling van systemen en het aanpassen van systemen”.

VWS, de aanwezige Adviesraad (o.a. UMCU, GGD, LUMC, Gemeente Amsterdam, GGZ-Parnassia, UMCG, Achmea, Nictiz, Health Holland, Inspectie Gezondheidszorg) en de Mobile Healthcare congresorganisatie zetten de struikelblokken hoog op de (congres)agenda en daarbij de patiënt centraal. Concrete actiepunten zijn besproken, het is hierbij van belang om niet in belemmeringen te denken, maar vooral samen doen en de dynamiek op gang houden!

Denkt en doet u mee? Kom dan ook naar Mobile Healthcare 2017 op 23 november in MediaPlaza Utrecht.