Programma

Heeft u tips of (sprekers)suggesties voor het programma? Wij horen het graag! Stuur een e-mail naar Meike Vastert – Sr. Conference Manager

Download de flyer!

 

Waar gaat het congres OuderenzorgTECH over?

Hoe kunnen slimme ICT-oplossingen de zelfredzaamheid en het welzijn van ouderen bevorderen?
Er is een transitie gaande om de ouderenzorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit te houden. Nieuwe technologieën zoals: domotica, zorgrobots, leefstijlmonitoring en beeldzorg kunnen ouderenzorg daarbij helpen en ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven/thuis te blijven wonen. Digitale zorg-op-afstand technologieën kunnen de samenwerking tussen de oudere thuis en de eerste, tweede en derdelijns zorg optimaliseren. ICT-innovaties kunnen een oplossing bieden voor het behalen van een optimale workflow en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door innovatieve oplossingen kan zelfs de ziekenhuiszorg meer verschuiven naar de mensen thuis. Zodat onze ouderen meer zelfredzaam, zelfstandig en comfortabel kunnen leven, thuis en in verpleegtehuizen. Nu en in de toekomst.

Tijdens dit congres komen initiatieven aan bod die laten zien dat het kan!
Met als uitgangspunt de drie maatschappelijke opgaven uit het Pact voor ouderen. Hoe kunnen we:

 • Ouderen helpen langer zelfstandig thuis te wonen?
 • Eenzaamheid tegengaan?
 • De kwaliteit van verpleeghuiszorg met slimme ICT oplossingen en technologische innovaties verbeteren?

 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens het congres OuderenzorgTECH:

 • Domotica
 • Leefstijlmonitoring
 • Sociale robotica
 • Mobiliteit vergroten
 • Telemonitoring
 • Beeldzorg
 • Smart sensoring (bijv. inregelen nachtzorg
 • Thuisbehandeling
 • Electronische dossiervoering en communicatie tussen zorgverleners (digitaal gegevens uitwisselen, actueel medicatieoverzicht)
 • Multidisciplinaire en integrale samenwerking
 • Shared savings
 • Opschaling

 

programma OuderenzorgTECH 2018

08.15 | Ontvangst met koffie op de Innovation Zone

 

09.30 | Opening dagvoorzitter

Chris Flim | Dagvoorzitter
Beleidsmedewerker innovatie, Ministerie van VWS

 

 

 

 

09.50 | Reactie op congresopening door VWS en debat over o.a.:

 • Hoe kan de inzet van innovaties in de ouderenzorg sneller gerealiseerd worden?

 • Zijn professionals klaar voor de technologische innovaties?
 • Wat verwachten ouderen en mantelzorgers van technologische innovaties en welke belemmeringen ervaren ze?
 • Wie zijn de belangrijkste stakeholders in de keten? Wie is de klant (de oudere, de familie of de mantelzorger)?
 • Hoe kunnen we samenwerking tussen partijen in de keten / lokaal en regionaal beleid het beste vormgeven?

Paneldiscussie met o.a.:
Menno Jansen, Strategisch Programmamanager Zorginnovatie, Innovatie & Advies, CZ
Miriam Haagh, wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren, Gemeente Breda
Nicky van Vught, Wijkverpleekundige, Thebe
Anton van Mansum, Voorzitter Raad van Bestuur, Surplus Zorg

 

10.30 ICT-innovaties voor ouderen(zorg) – invoeren en uitvoeren

 • Wat willen ouderen met ICT-innovaties? En hun omgeving?
 • Hoe kunnen we het gebruik in Nederland bevorderen?
 • Wat hebben we aan internationale samenwerking?

Drs. Geja Langerveld, programmamanager AAL (Active & Assisted Living) Nederland, ZonMw

 

10.45 | Koffiepauze

11.15 | Start Break-out sessies
Maak s.v.p. uw keuze uit de break-out sessies van Mobile Healthcare, Data Driven Healthcare en het OuderenzorgTECH congres

/* * Custom CSS For Timetable */ #sched-schedule-1-1678811548 .sched-column-header { background: #e8e8e8; color: #3f3f3f; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-column-header:after { background: #ffffff; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-columns .sched-column:last-child .sched-column-header:after { background: #e8e8e8; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-column-bg-block { background: #ffffff; border-color: #e8e8e8; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-column-bg-block:after { background: #f5f5f5; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-row-no-title .sched-column .sched-column-bg { box-shadow: 0 -1px 0 #e8e8e8; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-title { color: #3f3f3f; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-time-value { color: #3f3f3f; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-event .sched-event-inner { color: #ffffff; text-align: center; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-event.sched-event-invert .sched-event-inner { } /*#sched-schedule-1-1678811548 a.sched-event.sched-event-sort-hidden { opacity: 0; }*/ #sched-schedule-1-1678811548 .sched-sort .sched-sort-current .sched-sort-current-label { width: 100px; } #sched-schedule-1-1678811548 .sched-sort.sched-sort-open .sched-sort-dropdown .sched-sort-current .sched-sort-current-label { width: 180px; } /* * Custom CSS Event Popup */ #sched-schedule-1-1678811548-popup .sched-popup-description { } #sched-schedule-1-1678811548-popup .sched-popup-description .sched-meta a, #sched-schedule-1-1678811548-popup .sched-popup-description .sched-popup-description-text a { color: #18bc9c; } #sched-schedule-1-1678811548-popup .sched-popup-description .sched-meta, #sched-schedule-1-1678811548-popup .sched-popup-description .sched-popup-description-text { color: #535353; background: #ffffff; } /* * List */ #sched-schedule-1-1678811548-list .sched-list-title { color: #3f3f3f; } #sched-schedule-1-1678811548-list .sched-list-column-title { color: #3f3f3f; } #sched-schedule-1-1678811548-list .sched-list-event { color: #3f3f3f; } #sched-schedule-1-1678811548-list .sched-list-event:hover { color: #000; } #sched-schedule-1-1678811548-list .sched-list-event-description { color: #666; } #sched-schedule-1-1678811548-list .sched-list-event-title { font-weight: bold; ; }
Break-out Sessies
Veilig beheer van uw zorggegevens

 • Mobiele apps binnen de zorgorganisatie
 • Wat zijn de uitdagingen?
 • Hoe zit het met de privacy en veiligheid?

Ed de Myttenaere, Beng CISA CRISC MBA RI, CIO Noordwest Ziekenhuisgroep

Online gezondheidsvoorlichting, de klantbehoefte centraal

 • Van one-size-fits-all naar voorlichting op maat
 • Personalisatie via het samenstellen, bewaren en delen van digitale brochures
 • De belangrijkste uitdagingen en learnings

Annette Roijaards, Online Strateeg, Hartstichting

Rijke content kanalen (WhatsApp en RCS) de game changer voor zorg en MobileHealth

 • De impact van WhatsApp en RCS (Rich Communication Services) op zorg apps
 • Wat de zorgsector kan leren van Booking.com en Next Generation Messaging
 • Een “Silicon Valley” blik op moderne klanten/ patiënten interactie

Jan Saan, CTO CM, leading rol voor CM bij het Early Acces program van Google RCS en de WhatsApp for Business integratie

Niet meer naar de dokter: zelf je gezondheid verbeteren met persoonlijke data

 • Hoe kan persoonlijke data worden gebruikt voor verbetering van de glucoseregulatie bij diabetes mellitus?
 • Welke kennis en vaardigheden zijn vereist om dit te kunnen toepassen?
 • Wat betekent dit voor de relatie tussen arts en patiënt?

drs. Ronald Fokkink, Adviseur zelfmanagement en eHealth, Data scientist, RWR Advies en lid Patient Expertise Team Ikone

De zorg van de toekomst: gaan avatars de zorg overnemen?

 • Het aantal mensen met een chronische aandoening zal explosief gaat stijgen. Gevolg: hoge kosten en tekort aan gespecialiseerde krachten. Om betaalbare zorg te kunnen blijven leveren is een andere organisatie van zorg nodig.
 • Kunstmatige intelligentie gaat een grote rol spelen. In de vorm van avatars worden patiënten ondersteund om
  een aanzienlijk deel van de zorg zelfstandig uit te voeren.
 • Visie MUMC+ op de rol van de patiënt in de toekomst:
  patiënten zullen zichzelf gaan behandelen m.b.v. KI, in de vorm van een avatar. Thuis kan eenvoudige diagnostiek en het voorschrijven van medicatie plaatsvinden. Als dat niet langer toereikend is dan pas volgt bezoek polikliniek in het ziekenhuis.

Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca, Chairman Division Structural Heart Diseases, Director Heart Failure Clinic, Department of Cardiology, Maastricht University Medical Center

Het real-time inzetten van spraakherkenning om registratielast te verminderen

 • Spraak-naar-tekst met behulp van Google
 • Tekst automatisch op juiste plekken in het EPD
 • Ondersteunen van de arts in zijn diagnose met kunstmatige intelligentie

Dr Martijn Bauer, Internist, LUMC
Simone Cammel MSc, Data scientist, LUMC

Radboudumc: goed medicijngebruik met begrijpelijke geneesmiddelinformatie

 • Het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames en potentieel vermijdbare opnames door medicatiefouten stijgt vors
 • Met de begrijpelijke geneesmiddelinformatie van Health Base gekoppeld aan het ZIS en via het patiëntenportaal op pc of smartphone zijn patiënten goed geïnformeerd en verbetert medicatieveiligheid en goed geneesmiddelgebruik.
 • Totaalvisie Radboudumc op patiëntenvoorlichting en inzet van patiëntgerichte informatie over medicatie

Eric Hiddink, Apotheker/bedrijfskundige, Stichting Health Base Spreker Radboudumc

E-health in mijn zorginstelling – waar kijkt de inspectie naar?

 • Hoe ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toe op e-health bij zorginstellingen?
 • Hoe kan een inspectiedag er uit zien en wat treft de inspectie zoal aan?
 • Interessant voor iedereen die betrokken is bij het inrichten van of werken met e-health bij een zorginstelling; van zorgverlener tot bestuurder

Drs. Johan Krijgsman, coördinerend inspecteur e-health, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

eHealth: altijd een vernieuwing, soms een verbetering

 • Wanneer is een innovatie daadwerkelijk een verbetering voor de patiënt?
 • Is mHealth altijd verzekerde zorg?
 • Implementatie van effectieve innovaties versnellen

Dr. Hans C. Ossebaard, adviseur Innovatie, Zorginstituut Nederland

Bekostiging en regels mogen e-health niet in de weg staan! Laatste ontwikkelingen

 • Laatste ontwikkelingen over hoe als zorgverlener e-health te bekostigen
 • Opschalen en implementeren van goede e-health kan sneller
 • Welke goede voorbeelden ziet de NZa?

Harm Lieverdink, Manager unit beschikbaarheid en innovatie van zorg, Nederlandse Zorgautoriteit
Bernard Creutzburg, Projectleider e-health, Nederlandse Zorgautoriteit

mHealth en de AVG – de eerste ervaringen, vragen en antwoorden

 • mHealth en privacy: wanneer mogen er medische persoonsgegevens verwerkt worden?
 • Hoe ziet het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens eruit?
 • Ruimte voor uitwisseling van ervaringen

Sofie van der Meulen, senior inspecteur systeemtoezicht, Autoriteit Persoonsgegevens

Leefstijlmonitoring: langer thuis met slimme techniek Ervaringen van Gemeenten Breda en Helmond

 • Hoe werkt leefstijlmonitoring? De voordelen voor patiënt, mantelzorgers en zorgprofessionals.
 • Ervaringen en praktische tips m.b.t. de implementatie bij Gemeenten Helmond en Breda en in samenwerking met thuiszorgorganisaties.
 • Hoe maken we de inzet van E-health in Nederland tot een succes. Publieksdiscussie a.d.h.v. prikkelende stellingen.

Daan van Dooren, Business Lead KPN Vitaal

Gelofte maakt Schuld: het fatale wachten in de Spoed en het Transferium

Een mensenleven telt na triage en behandelplan. Uitbehandeld lijkt dan weer het eindpunt. Een bekende topsporter en logistiek specialist tonen de praktische kanten van gevolg en resultaat.

 • De harde werkelijkheid van een Spoedpost. Iets dat je nooit meer zult vergeten.
 • De cultuur blijvend veranderen in de Spoed: bewijs uit de praktijk
 • De uitstroom naar revalidatie hoort bij de behandeling: menselijke prioriteit

Noah Mbuyamba, patient en de nieuwe blade-runner uit Maastricht
Martin Dat, managing partner TallKing Results

GGD’s succesvolle ePublic Health diensten: nieuwe vormen van preventie en publieke gezondheid

 • JouwGGD.nl (475.000 unieke bezoekers), GGDAppStore.nl, GroeiGids- app (210.000 downloads): waarom succesvol?
 • In samenwerking ontwikkeld en gebruikt door meerdere GGD’s
 • Geleerde lessen voor ontwikkelen en opschalen

Petra van Tiggelen, Innovatiemanager GGD Amsterdam
Pjer Vriens, Beleidsadviseur Nieuwe Media, Gemeente Rotterdam/GGD Rotterdam-Rijnmond
Anneke Kesler, Programmamanager GroeiGids
Monique Westerlaken, Afdelingsmanager JGZ GGD Regio Utrecht

Mobiel gemak ook bij je eigen zorgorganisatie! Wat kan de zorg leren van digitale koplopers als ING en Transavia

 • Wat kan de zorgsector leren van (mobiele) services in andere sectoren?
 • Hoe kan een mobiele service de bestaande zorg makkelijker maken voor patiënt en zorgverlener?
 • Wat zijn de sleutels naar succesvol gebruik van BeterDichtbij?

Godfried Bogaerts, Oprichter en Algemeen Directeur, BeterDichtbij.

Regie op mobiele zorg – klaar voor 2020

 • Waarom ZIB’s in praktijk maar bijzaak zijn
 • Aan de slag! – Sturing vanuit medisch informatiemanagement is bittere noodzaak
 • Hoe mobiele dienstverlening ons dichter bij de patiënt brengt

Mirthe van Dort-Hennevelt, Programmamanager Treant Zorggroep
Ramona Bruins, Projectleider Treant Zorggroep

Gemeente Alkmaar en Zo-Dichtbij: samen op weg naar een digitale wegwijzer

 • Hoe kunnen de gemeente en een sociale innovatie elkaar versterken?
 • De mantelzorger en de professional ontzorgen met een ‘one stop shop’ voor wonen, zorg en welzijn
 • Comfortabel langer thuis wonen, met regierol voor de bewoner

Dr. Wally Keijzer-Broers MBA, sociaal ondernemer Zo-Dichtbij
Gerard Wilts, senior beleidsadviseur sociaal domein, Gemeente Alkmaar

Watchi Care, personensalarmering (en meer) in een nieuw jasje!

 • Positionering,
 • Technologieën
 • Ervaringsverhaal

Ivonne Barents, Mantelzorger van een vader met dementie
Frank Coster, CEO & Founder Watchi
Olan Bottenheft, Service Partner Watchi

Van Wonen naar Leven - werkt alleen als je Slim durft te Leven

 • De nieuwe demografie, daarmee de sociale mens, is bepalend in onze visie op het leven.
 • De gewenste woonvorm en woning zijn onbekend.
 • De banken en investeerders lijken schuw. Smart kan namelijk best anders uitpakken.

Erik Reintsema, Adviseur en ex-bankier
Michel Bouquet, Managing partner TallKing Results

Ziekenhuis zorg thuis voor kwetsbare ouderen die acute zorg nodig hebben

 • Samen werken aan samenwerken in de acute ouderenzorg vraagt om andere zorgconcepten
 • Hospital@Home zorgprogramma in Nederland is mogelijk, zowel juridisch als financieel
 • Toekomstbestendige ouderenzorg vraagt om echte innovaties die samen met ouderen worden ontwikkeld en door ouderen kunnen worden gebruikt, zoals e-health en serious gaming


Prof. dr. Sophia de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater, hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde & directeur Alzheimer Centrum Groningen, UMCG, Universiteit van Groningen

Zorgrobot Lea maakt het leven voor Parkinson patiënten makkelijk

 • Parkinson patiënten in rolstoel lopen dankzij Lea: ondersteunt mobiliteit en veiligheid
 • Actief blijven met Lea: dansen en revalidatie oefeningen
 • Zorgmedewerkers kunnen progress van patiënt meten en kwaliteit van zorg verbeteren

Dr. ir Maja Rudinac, CEO en cofounder, Robot care Systems

Met wie en hoe communiceert u over zorg?

 • Communicatie over de lijnen heen
 • Samenwerken zorgvrager, mantelzorgers en professionals
 • Praktijkcasussen

Cindy Hobert-Bootsveld, directeur, Stichting OZOverbindzorg

Hoe wiskunde de zorg beter maakt…

5 tips voor succesvolle Data Driven Healthcare

 • Wat verstaan we onder Data Science en hoe pas je dit succesvol toe in het medisch domein?
 • Hoe de ontwikkeling van een Cardiovasculair Risicoprofiel Management voor Clinical Decision Support bij UMC Utrecht de cardioloog ondersteunt bij het behandelen van zijn patiënt.
 • Hoe de Sint Maartenskliniek optimale afstemming bereikt tussen de patiëntvraag en het zorginstellingaanbod. En hoe dit bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de zorgdienstverlening, een betere werkverdeling en een beter bedrijfsresultaat.
 • Ga naar huis met 5 praktische tips voor een succesvolle inzet van Data Science binnen je eigen organisatie.

Dr. Bart Veltman, Partner ORTEC
MSc Erica D’Acunto, Senior Data Scientist ORTEC
MSc Tim van Luxemburg, Data Analytics Consultant ORTEC

Kunstmatige intelligentie in de zorg: de waarde en de randvoorwaarden

 • Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk: Wat is de toegevoegde waarde van AI in de spreekkamer?
 • Onder welke randvoorwaarden moet AI geïmplementeerd worden om in de zorg op een duurzame, veilige en verantwoordelijke manier van waarde te zijn?
 • Binnen welke gebieden in de zorg is het nu al mogelijk om AI onderdeel van de medische besluitvorming te maken, en waarom?

Willem Herter, Oprichter Pacmed

Liberating Big Data for the benefit of care and research

 • Massive amounts of patient level care data remain under-utilized
 • Federated collaboration models enable mobilization of such data
 • Analysis of patient level data leads to efficiency improvements in the clinical trial process

Bart Vannieuwenhuyse Ms Sc MBA, Senior Director, Janssen Clinical Innovation

Break-out Sessies

15.15 | Internationale ontwikkelingen Ouderenzorg Technologie

16.00 | Dialoog met de zaal en Call-to-Action o.l.v. dagvoorzitters

16.15 | Borrel & Bites
Wij nodigen u van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten
over het congres. Zo kunt u na de spits weer naar huis reizen

Mobile Healthcare Congres & iZone website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2018