Programma

Heeft u tips of (sprekers)suggesties voor het programma? Wij horen het graag! Stuur een e-mail naar Meike Vastert – Sr. Conference Manager

Download de flyer!

Voorlopig programma OuderenzorgTECH 2018

 

Ziekenhuis zorg thuis voor kwetsbare ouderen die acute zorg nodig hebben

 • Samen werken aan samenwerken in de acute ouderenzorg vraagt om andere zorgconcepten
 • Hospital@Home zorgprogramma in Nederland is mogelijk, zowel juridisch als financieel
 • Toekomstbestendige ouderenzorg vraagt om echte innovaties die samen met ouderen worden ontwikkeld en door ouderen kunnen worden gebruikt, zoals e-health en serious gaming

Prof. dr. Sophia de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater, hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde & directeur Alzheimer Centrum Groningen, UMCG, Universiteit van Groningen
FACTS: Het Hospital@Home zorgprogramma is een unieke zorginnovatie die samen met ouderen en ruim 25 organisaties is ontwikkeld, onder meer met thuiszorgorganisaties, het UMCG, Ambulance Groningen, gemeente Groningen en zorgcentrale Noord. Samen werken wij aan betere acute ouderenzorg voor kwetsbare ouderen die thuiswonen en dat graag nog een tijdje willen voortzetten.

Met wie en hoe communiceert u over zorg?

 • Communicatie over de lijnen heen!
 • Samenwerken zorgvrager, mantelzorgers en professionals
 • Praktijkcasussen

Cindy Hobert-Bootsveld, directeur, Stichting OZOverbindzorg
FACTS: Het uitgangspunt is de unieke mens die voor zorg een beroep moet doen op een ander en daardoor patiënt wordt. OZOverbindzorg leeft mee met de nadrukkelijke wens van iedere patiënt om zelf regie te houden. En we zien de ander. Degene die bijdraagt aan deze zorg. Mantelzorgers die keuzes moeten maken in de zorg, gesprekken voeren met thuiszorgers, huisarts en andere hulpverleners. Hulp- en zorgverleners die met voelbare passie werken, ondanks frustraties over kostbare tijd die verloren gaat aan administratie en communicatie. OZOverbindzorg gaat over hoe eenvoudig het kan zijn om samen te werken aan de zorg van iedere patiënt. En die patiënt? Die noemen we gewoon weer mens.

 

Chris Flim | Dagvoorzitter
Beleidsmedewerker innovatie, Ministerie van VWS

Jan Romme | Dagvoorzitter
Bestuurder/Directeur, Stichting Gouden Dagen

 

Reactie op congresopening door VWS en debat over o.a.:

 • Hoe kan de inzet van innovaties in de ouderenzorg sneller gerealiseerd worden?
 • Zijn professionals klaar voor de technologische innovaties?
 • Wat verwachten ouderen en mantelzorgers van technologische innovaties en welke belemmeringen ervaren ze?
 • Wie zijn de belangrijkste stakeholders in de keten? Wie is de klant (de oudere, de familie of de mantelzorger)?
 • Hoe kunnen we samenwerking tussen partijen in de keten / lokaal en regionaal beleid het beste vormgeven?

Paneldiscussie met o.a.:
Menno Jansen
,Strategisch Programmamanager Zorginnovatie, Innovatie & Advies, CZ
Miriam Haagh
, wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren, Gemeente Breda

Waar gaat het congres OuderenzorgTECH over?

Hoe kunnen slimme ICT-oplossingen de zelfredzaamheid en het welzijn van ouderen bevorderen?
Er is een transitie gaande om de ouderenzorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit te houden. Nieuwe technologieën zoals: domotica, zorgrobots, leefstijlmonitoring en beeldzorg kunnen ouderenzorg daarbij helpen en ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven/thuis te blijven wonen. Digitale zorg-op-afstand technologieën kunnen de samenwerking tussen de oudere thuis en de eerste, tweede en derdelijns zorg optimaliseren. ICT-innovaties kunnen een oplossing bieden voor het behalen van een optimale workflow en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door innovatieve oplossingen kan zelfs de ziekenhuiszorg meer verschuiven naar de mensen thuis. Zodat onze ouderen meer zelfredzaam, zelfstandig en comfortabel kunnen leven, thuis en in verpleegtehuizen. Nu en in de toekomst.

Tijdens dit congres komen initiatieven aan bod die laten zien dat het kan!
Met als uitgangspunt de drie maatschappelijke opgaven uit het Pact voor ouderen. Hoe kunnen we:

 • Ouderen helpen langer zelfstandig thuis te wonen?
 • Eenzaamheid tegengaan?
 • De kwaliteit van verpleeghuiszorg met slimme ICT oplossingen en technologische innovaties verbeteren?

 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens het congres OuderenzorgTECH:

 • Domotica
 • Leefstijlmonitoring
 • Sociale robotica
 • Mobiliteit vergroten
 • Telemonitoring
 • Beeldzorg
 • Smart sensoring (bijv. inregelen nachtzorg
 • Thuisbehandeling
 • Electronische dossiervoering en communicatie tussen zorgverleners (digitaal gegevens uitwisselen, actueel medicatieoverzicht)
 • Multidisciplinaire en integrale samenwerking
 • Shared savings
 • Opschaling

 

Mobile Healthcare Congres & iZone website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2018