Mobile Healthcare is niet meer mobile

Een nieuw onderdeel van het Mobile Healthcare congres 2016 was het congres Data Driven Healthcare. De dagvoorzitter van het congres Data Driven Healthcare was dit jaar Marc Seelen, Nefroloog en CMIO bij het UMCG. Tijdens het congres interviewden wij Marc en vroegen hem onder andere naar de meest actuele ontwikkelingen binnen de mobile healthcare, de uitdagingen voor het UMCG voor het opschalen van mobile health en zijn toekomstvisie.

 

Bekijk het interview

Transcript van het interview

Wat ziet u als de meest actuele ontwikkelingen binnen de mobile healthcare?

Nou, mobile is niet meer mobile. We dragen alles straks bij ons. Eigenlijk is het stationair geworden. Maar we hebben wel alles tot onze beschikking. We hoeven niet meer ergens naartoe te gaan om informatie op te vragen, we zijn als het ware onze eigen informatiezuil. We staan in contact met de wereld. We staan in contact met de patiënten, waar we ook zijn, waar we ook staan.

 

Ziet u dat de mobile health opgeschaald moet worden en hoe doet u dat?

Ja, het moet natuurlijk wel. Er zit een grote uitdaging in. Er zit een technische wereld achter en er zit een gezondheidswereld achter. En de gezondheidswereld loopt toch wat achter, heeft een andere dynamiek dan de technische wereld. Dus opschalen moet zeker gebeuren – het moet voor iedereen toegankelijk worden – maar we moeten niet de zorgprofessionals vergeten. Die moeten meegaan in het proces. En daar ligt denk ik de allergrootste uitdaging. We kunnen heel hard vooruit lopen, we kunnen enorm opschalen, maar als we de zorgverleners zelf niet meenemen, dan lopen we zover voor de troepen uit dat ze het niet meer zullen herkennen.

 

Wat doet uw organisatie daaraan, om dat te faciliteren.

Ik denk dat voor mijn organisatie, het UMCG, maar voor heel veel ziekenhuizen geldt dat we eigenlijk pas bezig zijn met het implementeren van het elektronisch patiëntendossier, EMR’s. Dus we staan pas echt aan het begin . Het klinkt allemaal mooi, wat mogelijk is. En dat is het ook. De toekomst gaat heel veel beloven. Maar we moeten denk ik even met de voeten op de grond staan. We moeten eerst digitaliseren, over van papier naar digitaal. Daar ligt op dit moment de allergrootste uitdaging. Wij zijn ook nu bezig met de implementatie van het Epic-systeem. Dat is een enorme uitdaging. En ook daar ligt weer de grootste uitdaging in “neem de professionals mee daarin”. Dus ja, er is heel veel mogelijk, maar op dit moment even naar de realiteit en proberen onze elektronische patiëntendossiers op orde te krijgen.

 

Maar u denkt natuurlijk wel na over de toekomst. Wat hoopt u of wat ziet u?

De toekomst wordt denk ik dat we alles overal beschikbaar krijgen, wat we nodig hebben om de beste zorg te verlenen voor de patiënt, zoals die gezien wordt op dat moment. Daar ligt denk ik een hele grote uitdaging. De patiënt willen we in de regie zetten, dat zeggen we allemaal. Dat is prachtig, maar de patiënt moet wel begrijpen waar hij regie over heeft. Er zit denk ik een hele grote uitdaging in het vertalen van de kennis die de zorgprofessionals hebben in bruikbare informatie voor een patiënt. Ik denk dat daar enorm veel ontwikkeling zou moeten zijn. En misschien moeten we dat met artificial intelligence doen, maar dat de informatie die we gaan gebruiken om de gezondheidszorg beter te maken begrijpelijk wordt voor degenen die de regie gaat krijgen.

 

Wat verwacht u van het congres vandaag? Wat ziet u? Wat is het nut hiervan.

Dit is natuurlijk een geweldige smeltkroes van heel veel mensen met heel veel ideeën vanuit verschillende facetten van de zorg. Dat gaat van industrie tot zorgverlener tot bestuurders. Deze mensen moeten het gaan doen. Deze mensen moeten gaan zien waar de cruciale punten liggen om de technologische ontwikkelingen zinvol te maken voor de praktijk, zoals die heden ten dage is. De ziekenhuizen voorbereiden op de tsunami van data die op ons afkomt. Wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we die gebruiken? Dus aan de ene kant het bijblijven bij de ontwikkelingen, daar zijn mensen voor. En aan de andere kant de realiteit van alle dag, die mensen zijn er ook. En die moeten elkaar vinden. Dus het is eigenlijk op een hele oude manier data-uitwisseling, namelijk met elkaar praten.

[alert_box title=”Mobile Healthcare 2017″ button_text=”Houd me op de hoogte” button_link=”https://www.mobilehealthcare.nl/houd-me-op-de-hoogte/” icon=”e608″]Volgend jaar wordt Mobile Healthcare georganiseerd op 23 november 2017! Wilt u Mobile Healthcare 2017 niet missen en als eerste op de hoogte zijn van programma updates? Laat dan uw gegevens achter!
[/alert_box]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020