“MedMij leidt tot goed geïnformeerde patiënten”

Vanaf 1 juli 2020 heeft iedere Nederlandse burger recht op een digitaal afschrift van zijn dossier bij de arts. Een manier om je dossiers die bij verschillende zorgverleners liggen opgeslagen digitaal op een veilige en betrouwbare manier naar je toe te halen, is via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). MedMij zorgt ervoor dat deze PGO’s en de systemen van zorgaanbieders veilig en in dezelfde taal met elkaar communiceren. Het programma MedMij  wordt geleid door Mark Elstgeest.

Een digitaal dossier met je patiëntengegevens; dat doet sterk denken aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat in 2011 sneuvelde omdat de Eerste Kamer zorgen had over de veiligheid van het systeem.

“Dat horen we vaker. Ik begrijp dat ook, maar het gaat hier wel degelijk om iets heel anders. Een groot verschil met het EPD is dat bij het EPD de gegevens centraal zouden worden bewaard. Bij de persoonlijke gezondheidsomgeving bewaar je als burger je eigen gegevens zelf. En het EPD ging over de communicatie tussen artsen onderling, terwijl MedMij de patiënt centraal stelt. Het mislukken van het EPD heeft ons wel veel geleerd over hoe om te gaan met privacy. Die inzichten hebben we verwerkt in een nieuw systeem. Met steun van o.a. het ministerie van VWS en Patiëntenfederatie Nederland heeft MedMij de spelregels ontwikkeld waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Het is vervolgens aan de markt om platforms te ontwikkelen die aan de eisen voldoen; MedMij ziet daarop toe.”

Wat krijg ik wel en niet te zien?

“Dat bepaal je zelf. Je kiest zelf welke informatie je ophaalt uit het dossier van de arts en welke niet. Met je DigiD krijg je toegang tot alle informatie die de dokter over jou heeft opgeslagen. Je verzamelt die info in je persoonlijke gezondheidsomgeving. Maar er is meer. Je kunt je PGO op termijn namelijk ‘verrijken’ met andere informatie, bijvoorbeeld door er gezondheidsapp’s zoals een stappenteller of Strava aan te koppelen. Zo wordt het een portaal waarin je alles met betrekking tot je gezondheid registreert. Jij bent de enige die toegang heeft tot dat portaal, tenzij je iemand anders machtigt.”

Gaan doktoren onderling ook via de PGO informatie uitwisselen?

“Nee, daar komen andere kanalen voor. MedMij richt zich alleen op de uitwisseling van gegevens tussen arts en patiënt en niet tussen artsen onderling. Een arts kan dus niet in jouw PGO kijken. Wat wél kan, is dat jij een tablet meeneemt naar het ziekenhuis met daarop je PGO-app en de ziekenhuisarts laat zien wat je huisarts heeft vastgesteld. Of dat je bijvoorbeeld je actuele medicatie-overzicht laat zien. Dat kan het aantal medicatiefouten enorm terugdringen”

Wat is in het kort het grote voordeel van MedMij?

“Dat je goed geïnformeerde patiënten krijgt. Dat leidt tot zinnige zorg. Er vindt een beter gesprek plaats en het vergroot de efficiëntie. Als je bijvoorbeeld thuis alvast een vragenlijst invult die je anders ter plaatse zou moeten invullen, hou je meer tijd over voor een goed gesprek. Patiënten ervaren zo’n gesprek ook meer als een dialoog. Ze hoeven niet alleen te luisteren en informatie tot zich te nemen, maar kunnen vragen stellen. Ze zijn een volwaardige gesprekspartner.”

Wat is de status van MedMij?

“Ons loket is sinds juli vorig jaar open. Leveranciers kunnen daar het MedMij-label halen, wat wil zeggen dat hun PGO aan onze eisen voldoet. Uiteraard gaan alle leveranciers door een streng kwalificatie- en acceptatietraject. Alleen de PGO’s en systemen die aan alle eisen van MedMij voldoen, krijgen het label. Minister Bruins heeft de eerste twee labels in april uitgereikt. Waarschijnlijk hoor je over een poosje van je huisarts dat hij zijn systeem ook heeft aangesloten op MedMij en dat je je gegevens naar je toe kunt halen, met de PGO van jouw keuze. Je betaalt daar niets voor; de overheid wil dat burgers kosteloos kunnen beschikken over de basisfunctionaliteit.”

Blijft het bij die twee PGO-leveranciers?

“Nee, er komen er veel meer. Er zijn 25 bedrijven die een soort starterssubsidie hebben gekregen om een PGO te ontwikkelen en die zullen allemaal voor 1 november het MedMij-label moeten halen. Ik verwacht dat burgers in het najaar de keuze zullen hebben uit tien tot twintig PGO’s.”

Ga je er zelf gebruik van maken?

“Zeker. Het zou gek zijn als ik dat niet zou doen. Het lijkt me verstandig om een dossier te hebben van belangrijke zaken aangaande je gezondheid. Zoiets doe je ook met je financiën en je hypotheek, toch? Dan is je gezondheid toch minstens zo belangrijk.”

Als zo’n beetje iedereen in Nederland een PGO heeft, is het dan klaar?

“Nee, als het aan ons ligt niet. Onze ambitie is de mogelijkheden van de PGO de komende vijf jaar flink te verruimen, zodat je er steeds meer dingen mee kunt doen. Daarbij kun je denken aan een koppeling tussen de PGO en E-health app’s die in de GGZ worden gebruikt, of met vaccinatiegegevens van het RIVM. Die staan nu nog in een geel boekje dat je altijd kwijtraakt. Wie weet kun je over een paar jaar in je PGO checken of je de juiste vaccinaties hebt om veilig naar een exotisch oord op vakantie te gaan. Verder zouden we een koppeling kunnen maken met de WMO-gegevens van je gemeente, zodat je kunt zien op welke ondersteuning je recht hebt.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021