LIVESTREAM: Mobile Healthcare Innovation Café | Netwerkzorg

Patiënten ervaren soms dat het zorgaanbod niet aansluit op hun behoeften. Of ze ervaren dat zorg niet altijd goed op elkaar aansluit. Zorgaanbieders moeten zich niet meer richten op het verlenen van zorg binnen de muren hun instelling, maar de zorg samen met anderen rond de patiënt organiseren.

Bij netwerkzorg staat het resultaat voor de patiënt altijd voorop. Bekijk met een brede blik vanuit het netwerk wie op welk moment het beste kan bijdragen aan de zorgbehoefte van de patiënt, en niet alleen vanuit de mogelijkheden van het ziekenhuis.

Netwerken bestaan op verschillende niveaus. Een netwerk bestaat bijvoorbeeld rond een specialisme, zoals geboortezorg. Het netwerk kan worden gevormd vanuit de regionale samenwerking, bijvoorbeeld met huisartsen, paramedici, verpleeghuizen, GGZ, wijkverpleging of de gemeente. Een netwerk kan ook tussen aanbieders van medisch specialistische zorg onderling bestaan. Denk aan de samenwerkingsvormen tussen academische, categorale en algemene ziekenhuizen. Idealiter maakt netwerkzorg gebruik van al deze vormen, en wordt vanuit de patiënt gezocht naar de beste zorg.

Ja, ik neem deel

Sprekers in de uitzending

  • Sophia de Rooij, Voorzitter Raad van Bestuur, Medisch Spectrum Twente
  • Bart Timmers, Huisarts, Eigenaar Groepspraktijk Huisartsen Bergh
  • Harry van Goor, Hoogleraar Chirugie – Radbouw UMC
  • Cindy Hobert, OZOverbindt zorg

Partners: