LIVESTREAM: Mobile Healthcare Innovation Café | Netwerkzorg

17 december 2020 | 11.00 – 13.00 uur

Patiënten ervaren soms dat het zorgaanbod niet aansluit op hun behoeften. Of ze ervaren dat zorg niet altijd goed op elkaar aansluit. Zorgaanbieders moeten zich niet meer richten op het verlenen van zorg binnen de muren van hun instelling, maar de zorg samen met anderen rond de patiënt organiseren.

Bij netwerkzorg staat het resultaat voor de patiënt altijd voorop. Bekijk met een brede blik vanuit het netwerk wie op welk moment het beste kan bijdragen aan de zorgbehoefte van de patiënt, en niet alleen vanuit de mogelijkheden van het ziekenhuis.

Netwerken bestaan op verschillende niveaus. Een netwerk bestaat bijvoorbeeld rond een specialisme, zoals geboortezorg. Het netwerk kan worden gevormd vanuit de regionale samenwerking, bijvoorbeeld met huisartsen, paramedici, verpleeghuizen, GGZ, wijkverpleging of de gemeente. Een netwerk kan ook tussen aanbieders van medisch specialistische zorg onderling bestaan. Denk aan de samenwerkingsvormen tussen academische, categorale en algemene ziekenhuizen. Idealiter maakt netwerkzorg gebruik van al deze vormen, en wordt vanuit de patiënt gezocht naar de beste zorg.

Sprekers in de uitzending

Host: Frenk van der Linden | Co-host: Maartje Claassen

 • Marienne van Dongen, Wethouder, Gemeente Veldhoven
 • Joep de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur, CZ
 • Sophia de Rooij, Voorzitter Raad van Bestuur, Medisch Spectrum Twente
 • Bart Timmers, Huisarts, Eigenaar Groepspraktijk Huisartsen Bergh
 • Cindy Hobert, OZOverbindt zorg
 • Gabrielle Speijer, Datadrivendoctor
 • Katinka de Korte, Entrepeneur, Dearhealth
 • Garmt Postma, Huisarts, CMIO en medisch manager Naast
 • Monique Hertogs, Bestuurder, Archipel Zorggroep
 • Tim Franssen, Treasurer – Stichting Nuts
 • Adriaan Brouwer, Ministerie van VWS
 • Nico van Meeteren, Executive director – Health~Holland
 • Maarten Klomp, Huisarts (onderdeel van Grozz dammer (field lab).

Partners: