Innovation Award

De zorg vernieuwt en verbetert continu. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol.
Wij zijn opzoek naar innovatieve ideeën op het snijvlak van zorg en ICT die de zorg uiteindelijk veiliger, efficiënter en daarmee beter maken. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een nieuwe manier van werken te introduceren of door ondersteuning van slimme ICT oplossingen.

Is jouw organisatie voornemens een innovatief project uit te rollen of hebben jullie reeds de eerste stappen gezet? Levert dit project toegevoegde waarde voor één van de spelers van het zorgproces? Of levert het juist toegevoegde waarde in de zorgketen?

Op 5 oktober tijdens de livestream van het Mobile Healthcare Innovation Café is de shortlist van de nominaties bekend gemaakt 

 

In willekeurige volgorde:

 • Momo Medical – App met overzicht voor de nachtdienst?
 • LUMC – Afdeling Medische Microbiologie – ZIZ (Zinnige InfectieZorg)
 • Anders Werken in de zorg Fryslân– VR learning
 • Omring – RAI Pyxicare
 • Erasmus MC – Digitale interventie PICS en PICS-F via PGO

 

Een van deze innoverende projecten maakt kans op een cheque t.w.v. € 5.000,- aan consultancy van Beter Healthcare! De winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens het Mobile Healthcare congres op 17 november 2021. 

Genomineerde projecten uitgelicht
 • Momo Medical – App met overzicht voor de nachtdienst?     

Wij helpen avond en nachtdiensten in verpleeghuizen overzicht te krijgen op hun afdeling. Dit doen wij door een sensor onder het matras en een app op de smartphone. Je ziet als het ware wie er in bed ligt, wie er rustig of onrustig is, we geven een melding 10-30 seconde voordat iemand uit bed stapt voor valpreventie, we ondersteunen met de wisselliging en we geven aan wanneer iemand mogelijk is overleden. Als deze inzichten zijn ook historisch te zien. Verpleging  heel enthousiast, ze kunnen veel gerichter bewoners helpen. Door de virtuele rondes lopen hoef je niet de kamer in en is de nachtrust voor de bewoner stukken beter. De val en doorligwonden preventie zijn ook mooie uitkomsten voor de bewoners/patienten. We hebben met een groot verpleeghuis in het zuiden van het land een businesscase opgesteld en we kunnen de productiviteit tot 30% vergroten. We monitoren meer dan 1000 bewoners en groeien 25% maand over maand. (begin dit jaar was het nog iets van 150 bewoners).


 • LUMC – Afdeling Medische Microbiologie  

In de afgelopen 5 jaar steeg het aantal soa-consulten door huisartsen en GGD samen met 18% naar bijna een half miljoen per jaar. Een knelpunt in de bestrijding van soa’s is dat patiënten snel financiële, sociale of logistieke drempels ervaren die de toegang tot zorg belemmeren.

Doel
In het project ZIZ (Zinnige InfectieZorg) combineren we ehealth, snelle decentrale diagnostiek en slim datamanagement om deze drempels te verlagen.

E-health en snelle diagnostiek
Na een gratis toegankelijk online eHealth consult bezoekt de patiënt een integrated practice unit (IPU). Door snelle decentrale diagnostiek kan de patiënt in één IPU-bezoek direct het hele zorgpad doorlopen. Hiermee verkorten we de tijd tot behandeling van 2-5 dagen tot minder dan een uur. Ook kunnen zorgverleners op deze manier zorguitkomsten direct uitvragen en koppelen aan de rest van de data.

Kostenbesparing
In het project ZIZ werken we met zorgverzekeraar CZ aan een integrale bekostigingsvorm. Aangevuld met kostenbesparingen door onze waardegedreven benadering kunnen we zo de soa-zorgkosten voor de patiënt verlagen met 60%.

Patiënt
Het doel van ZIZ is om kwalitatieve soa zorg toegankelijk, efficiënt en betaalbaar te maken voor de patiënt. We verwachten met deze integrale benadering de zorgkosten voor de patiënt met 60% te verlagen en de totale zorgkosten met te 40% verlagen. Daarnaast verlagen we met onze benadering de tijd tot behandeling van 2-5 dagen tot minder 2h en verlagen we de drempel tot zorg door eenvoudige online toegang tot het eHealth consult.

Zorg
Voor het project is een speciaal dashboard ontwikkeld voor uitkomstgerichte zorg. Data wordt efficiënt en AVG-compliant opgeslagen en verwerkt zodat geanonimiseerde datasets ontstaan van gebundelde data die gebruikt kunnen worden voor zorgevaluatie en op termijn A.I. implementatie in het eHealth consult.
https://www.zorgvisie.nl/zinnige-infectiezorg-toegang-van-soa-zorg-digitaal-verbeteren/ https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/project-detail/uitkomstgericht-organiseren-en-betalen/ziz-zinnige-infectie-zorg/

Status project

 • Livegang concept gepland voor voorjaar 2022;
 • E-health consult CE-gemarkeerd en klaar voor gebruik;
 • Dashboard + koppelingen operationeel per 01-10-2021;
 • Aanvraag integrale bekostiging bij NZa loopt.

 • Anders Werken in de zorg Fryslân

We zijn in Friesland bezig met de ontwikkeling van een VR Bieb. Met de VR Bieb zetten we VR brillen in bij de trainingen aan zorgpersoneel. In de huidige situatie gebruiken we klassikaal onderwijs, e-learning of bieden we in geprinte vorm kennis aan. Met de VR-bril kunnen we de zorgmedewerker in een levensechte situatie plaatsen zodat de kennis overgebracht kan worden. Dit komt van pas in gevaarlijke situaties welke niet geschikt zijn als fysieke training situatie. Lesstof onthouden via VR training is effectiever ten opzichte van het traditionele leren. Het beklijft beter in het menselijke brein. Met het maandelijks abonnement kunnen deelnemende zorgorganisaties onbeperkt gebruik maken van de trainingen en hierdoor zoveel mogelijk personeel trainen. Door VR is het virtueel mogelijk om in de huid van iemand anders te kruipen. Medewerkers kunnen zich hierdoor beter inleven in een situatie. Dit versterkt het empathisch vermogen. Hierdoor worden aanpassingen in o.a. het werkproces beter door beter inzicht of inlevingsvermogen in de client. Zie ook www.vrbieb.nl


 • Omring      

Intramuraal werken we sinds een paar jaar met RAI Pyxicare. Met RAI worden professionals en organisaties ondersteund om veilige en passende beslissingen te nemen voor kwetsbare personen. De basis vormen systematische observaties door verpleegkundigen en verzorgenden. Professionals krijgen een overzicht van aandachtsgebieden voor verbetering van het functioneren op zowel fysiek, psychosociaal en medisch vlak. Evidence-based suggesties helpen bij het kiezen voor passende acties, inclusief passende indicering (ZZP).

RAI staat voor Resident Assessment Instrument
Met RAI werken biedt veel mogelijkheden voor een lerend netwerk: de beslisondersteuning is evidence-based en vormt een continue bron van lering dankzij de heldere uitleg. Voor een organisatie, een locatie of team geven alle beoordelingen samen inzicht hoe goed of slecht men scoort op meerdere kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Hiermee kunnen gericht verbeteringstrajecten worden ingezet.

De InterRAI suite is een samenhangend geheel van korte screeners tot integrale beoordelingsinstrumenten. De instrumenten bestaan voor alle doelgroepen uit dezelfde kernitems en schalen. Voor specifieke doelgroepen zijn er toevoegingen. Met de RAI suite kunnen personen gevolgd worden door ouderenzorg (chronisch en acuut), palliatieve zorg, zorg voor verstandelijk beperkten, volwassenen- en jeugdGGZ.

Wat levert RAI op?

Voor kwetsbare personen:

(a) Voelt zich gehoord;

(b) Langer behoud van zelfredzaamheid en autonomie;

(c) Signaleert problemen die bij de zorgprofessional nog niet in beeld zijn 

Voor zorgprofessionals:

(d) Dwingt breed te kijken en helpt blinde vlekken in kaart te brengen;

(e) Genereert signaleringen die aandacht verdienen voor zorg- en behandelplannen;

(f) Vergroot de competentie van professionals;

(g) Professionals voelen zich ontlast;

(h) Uitkomsten van interventies kunnen worden geëvalueerd.

Voor organisaties en overheid:

(i) Inzicht in de mate van over- of onder-indicatie van cliënten;

(j) Inzicht in over- of onderbezetting van teams dankzij casemix tool;

(k) Uitkomstindicatoren over de kwaliteit van zorg;

(l) Ondersteunt multidisciplinair samenwerken binnen en tussen settings;

(m) Continuïteit van zorg : cliënten kunnen door settings heen worden gevolgd;

(n) Inzicht in frequentie van gezondheidsproblemen maakt populatiemanagement mogelijk.

(m) Inzicht in kwaliteit en veiligheid van zorg, door het verzamelen van RAI data. Bij Omring voegen we dit in een Power BI-Tool. Hierdoor kunnen we gericht sturen op kwaliteit.

(n) Inzicht in mate van passende en doelmatige zorgtoewijzing.

Bij Omring willen we RAI invoeren in de hele keten. Dus ook bij de wijkverpleging, herstelzorg, triage en behandeling. Dat is een enorm project. We onderzoeken hierbij of onze Omring digital human Wendy kan helpen om in de thuiszorg een aantal vragen uit RAI te stellen aan cliënten, waardoor de wijkverpleegkundige niet het hele assessment af hoeft te nemen. Wendy kan uitleg geven wat RAI is, waarom Omring hiermee werkt. Zo zorgt ze ervoor dat de cliënt geïnformeerd is, er al een deel van RAI is afgenomen. Dit kan de wijkverpleegkundige tijd en al veel kennis van de cliënt opleveren. Op dit moment zijn we de ideeën aan het uitwerken en staat dit project nog in de plan fase.

Hoe kunnen we Wendy inzetten bij het gebruik van RAI?
Digital Wendy is ontwikkeld door Deloitte Digital in samenwerking met Omring. Tijdens corona hebben zij de handen ineen geslagen in de strijd tegen onzekerheid en isolatie. De ‘digital human’ is een door kunstmatige intelligentie aangedreven maar levensecht persoon die menselijke gesprekken kan voeren door te zien, horen en begrijpen. Het bezit en simuleert, met een vriendelijke stem en gezichtsuitdrukkingen, de beste delen van menselijke interactie- waaronder conversatie, communicatie en emotie. Ook begrijpt het de context van een gesprek. Wil je Wendy eens zien en horen? Op youtube is een filmpje beschikbaar: Ontmoet Wendy, de ‘Digital Human’ van Omring en Deloitte Digital. RAI is een cliëntvolgend systeem. RAI signaleert zaken die je kunt stabiliseren en verbeteren maar ook de risico’s op problemen die we nog niet op ons netvlies hebben. Door goed inzicht in situatie van onze cliënten kunnen we nog preventiever te werk gaan. Hierdoor willen we zoveel mogelijk acute opnames voorkomen, de cliënt eigen regie geven over zijn/haar leven. Cliënten kunnen langer thuis blijven wonen met kwalitatief goede afgestemde zorg en welzijn. Als we digital human Wendy kunnen inzetten helpt dit de cliënt meer inzicht geven waarom we wat willen uitvragen. De wijkverpleegkundige wordt ontlast en kan op een zinnig en zuinige manier met haar spaarzame tijd goede persoonsgerichte zorg verlenen aan de cliënt. En… als een cliënt toch naar een intramurale locatie gaat verhuizen ligt er al een geschiedenis aan kennis en gegevens van de cliënt. Hierdoor kan de zorg prachtig overgenomen en voortgezet worden intramuraal. Meer informatie over RAI is te vinden op www.nedrai.org

Bij Omring werken we met RAI via de Pyxicare app. Pyxicare is een gebruiksvriendelijke applicatie die de zorgsituatie bijhoudt en objectief evalueert met gestandaardiseerde meetinstrumenten. Online en offline, dus ideaal om kort op de bal te spelen in een leefgroep of op externe locaties, zoals de thuiszorg. Pyxicare bouwt mee aan een zorgplan op maat, proactief en met concrete adviezen voor interventies. Het mobiele platform is makkelijk integreerbaar met andere cliëntsystemen. De gevolgen? Geen dubbel werk, een schat aan detailinformatie is altijd beschikbaar en de zorg loopt veel efficiënter en… persoonlijker.  Pyxicare ondersteunt de interRAI instrumenten, die wereldwijd gebruikt worden en wetenschappelijk erkend zijn voor hun betrouwbaarheid. De resultaten liegen er niet om. ‘30% minder blinde vlekken in zorgdiagnose, tot 70% minder ziekenhuisopnames en een jaar langer thuis wonen’, zeggen internationale studies.

Zie voor meer informatie: https://www.pyxicare.be/home


 • Erasmus MC

Huidige situatie
Een opname op de intensive care (IC) afdeling kan een stressvolle gebeurtenis zijn voor zowel patiënten als naasten. Momenteel ondervindt tot 50-70% van de IC-overlevenden fysieke, cognitieve en psychische gezondheidsgerelateerde beperkingen na ontslag, bekend als het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Soms is het een lange zoektocht naar adequate revalidatie en emotionele ondersteuning. Met een chronische vermindering van de kwaliteit van leven, en gedeeltelijk of geen terugkeer in het arbeidsproces, kunnen voormalig IC-patiënten ervaren dat zij er niet meer toe doen en onvoldoende meedoen in de maatschappij.

Ook circa 30% van de naasten heeft een risico op het ontwikkelen van psychische klachten, waaronder posttraumatische stress, angst en depressie, samengevat als PICS-Familie (PICS-F). Het eigen leven staat op scherp en ook voor hen kan er veel veranderen zoals een aanpassing in wonen, werken en hobby’s uitoefenen. Er zijn echter nog geen ondersteunende maatregelen specifiek voor naasten ingericht.

Toepassingen van eHealth, ingericht als een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), is een manier om multidisciplinaire netwerkzorg te kunnen organiseren en de patiënt en naasten de regie te geven. Slechts één toegang tot meerdere digitale bronnen in de eigen omgeving (m.b.t. informatie, signalering, behandeling) is van essentieel belang.

Doelstelling
Het uiteindelijke doel van het project is het voorkomen of verminderen van gezondheid-gerelateerde klachten, zoals PICS-F, en het verhogen van de kwaliteit van leven voor naasten van voormalig IC-patiënten door het gebruik van eHealth ondersteuning in IC-nazorg.

Beschrijving van het innovatieve project op het snijvlak van zorg en ICT
Gedurende de COVID-19 pandemie zijn digitale mogelijkheden gebruikt door het IC-team om informatie en ondersteuning te geven, bijvoorbeeld met video-bellen en sms-berichten. Daarnaast kan eHealth, zoals thuismonitoring, een effectieve methode zijn om de naasten te ondersteunen na de IC-periode. In dit project wordt door middel van participatie-onderzoek een digitale interventie ontwikkeld, getest en ingevoerd om naasten te informeren en te ondersteunen in het voorkomen of verminderen van PICS-F. Deze methode betrekt voormalig IC-patiënten en naasten als co-designers van de innovatie en actieve partners in het gehele proces. IC-verpleegkundigen met een specialisatie in nazorg zijn bekend met de situatie op de IC-afdeling en de periode daarna. Zij hebben eveneens een belangrijke rol in de ontwikkeling van een eHealth interventie om naasten te ondersteunen. In samenwerking met alle belanghebbenden worden definitieve keuzes gemaakt in: prioritering en urgentie afstemmen op relevante modules binnen de PGO; routekaart volgen met stappen in het proces van ontwikkeling; pilot-testen; het gebruik van de eHealth interventie voorbereiden.

Het PGO heeft de potentie om efficiënte samenwerking te faciliteren in persoonlijke zorgnetwerken van de naasten en bedrijfsmatige systemen van één of meerdere zorgorganisaties. Hierbij worden de naasten ondersteund met passende en tijdige informatie, hulpmiddelen en doorverwijzing naar professionele zorgverleners. Daarnaast is een groot voordeel dat alles achter één inlog moment beschikbaar is met opties voor gefaseerde presentatie. Uiteindelijk kan registreren en aanleveren van ervaringsgegevens (mits toestemming) inzicht vergroten en verbeteren van IC-(na)zorg, begeleiding en leven.

Het project bevindt zich in de voorbereidende fase en wordt verder opgestart als een pilot ondersteund door wetenschappelijk onderzoek naar relevante beïnvloedende factoren en effectiviteit van de eHealth interventie. Er is samenwerking vanuit een onderzoeksinstituut (het Erasmus MC), een onderwijsinstelling (Hogeschool Rotterdam) en eindgebruikers (Stichting FCIC) om de digitale innovatie succesvol te ontwikkelen en te implementeren.

Het project is gericht op gepersonaliseerde zorg met behulp van context-informatie, persoonlijke zorggegevens, zelfmonitoring, begeleiding op afstand en samen beslissen over grenzen van individuele zorgaanbieders en regio’s heen. Het is een samenwerkingsverband in de driehoek praktijk-onderwijs-wetenschap. In de dagelijkse IC-praktijk draagt het project bij aan de essentie van verpleegkundige zorg door het versterken van een compassievolle relatie met IC-patiënten en hun naasten, waardoor persoonsgerichte zorg in een IC-omgeving wordt gerealiseerd. Tevens is het verpleegkundig onderwijs verweven in verschillende rollen en opleidingsniveaus. Bovenal draagt het project bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van IC-overlevenden en hun naasten in een persoonlijke winst in gezondheidsgerelateerde uitkomsten.

Alle inzendingen

Organisatie: Momo Medical – App met overzicht voor de nachtdienst?

Wij helpen avond en nachtdiensten in verpleeghuizen overzicht te krijgen op hun afdeling. Dit doen wij door een sensor onder het matras en een app op de smartphone. Je ziet als het ware wie er in bed ligt, wie er rustig of onrustig is, we geven een melding 10-30 seconde voordat iemand uit bed stapt voor valpreventie, we ondersteunen met de wisselligging en we geven aan wanneer iemand mogelijk is overleden. Als deze inzichten zijn ook historisch te zien. Verpleging  heel enthousiast, ze kunnen veel gerichter bewoners helpen. Door de virtuele rondes lopen hoef je niet de kamer in en is de nachtrust voor de bewoner stukken beter. De val en doorligwonden preventie zijn ook mooie uitkomsten voor de bewoners/patiënten.


Organisatie: WATCH SEM

WATCH SEM maakt het mogelijk langer de regie te behouden over de persoonlijke levensstijl, wanneer u deze niet meer zelfstandig kunt uitvoeren.

Door levensstijlkeuzes en dagelijkse ritmes vast te leggen, kan de gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek naar chronische pijn en levensstijlkeuzes bewijst dat mensen minder pijn ervaren wanneer ze een gezonde levensstijl en een vast dagelijks ritme aannemen. De technologie van SEM ondersteunt mensen met beginnende dementie om hun persoonlijke leefstijl te behouden, waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. SEM is een online platform waarop preventief een persoonlijk schema per persoon wordt voorgeprogrammeerd door de gebruiker zelf, dus helemaal persoonlijk op maat.


Organisatie: Slingeland Ziekenhuis

met enige regelmaat worden patiënten naar de polikliniek cardiologie verwezen met klachten van hartkloppingen. Bij deze patiëntengroep is het essentieel om te bepalen welke ritmestoornis aan hun klachten ten grondslag ligt. Om deze diagnose te stellen zijn er verschillende diagnostische mogelijkheden. De huidige diagnosemethodiek is vaak kostbaar en tijdrovend.

Een patiëntvriendelijker methode is het gebruik van de AliveCor Kardia waarbij de patiënt zelf een ECG kan maken bij klachten van hartkloppingen, ongeacht de plaats waar de patiënt is. De patiënt kan het ECG vervolgens delen met de polikliniek cardiologie.

Door een deel van de ritmediagnostiek bij de patiënt thuis uit te voeren is het mogelijk om een hoger percentage reguliere zorg open te houden binnen de geldende corona regels. Tevens past het in de visie (van het ziekenhuis) om meer zorg en diagnostiek richting het huis van de patiënt te verplaatsen.


Organisatie: VZVZ

Project DVDexit. Doel uitfaseren DVD’s met radiologische beelden. Tot voor kort werden zowel tussen zorginstellingen als richting de patient DVD’s verstuurd met beelden. Januari 2020 heeft Twiin het initiatief genomen om een landelijk dekkend platform te realiseren waar alle zorginstellingen zoals ziekenhuizen, maar ook zelfstandige klinieken en radiotherapie instellingen op zijn aangesloten.

Toegang tot het beeldendossier voor zorgverlener en patient is mogelijk en daarmee versnelling van de verwijzing en verbetering van ketenzorg. DVDexit is een gezamenlijk project van VZVZ en RSO Nederland, inhoudelijk ondersteund door de NVvR (radiologen) en gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland.


Organisatie: LUMC – Afdeling Medische Microbiologie

In de afgelopen 5 jaar steeg het aantal soa-consulten door huisartsen en GGD samen met 18% naar bijna een half miljoen per jaar. Een knelpunt in de bestrijding van soa’s is dat patiënten snel financiële, sociale of logistieke drempels ervaren die de toegang tot zorg belemmeren.

In het project ZIZ (Zinnige InfectieZorg) worden ehealth, snelle decentrale diagnostiek en slim datamanagement gecombineerd om deze drempels te verlagen.

Na een gratis toegankelijk online eHealth consult bezoekt de patiënt een integrated practice unit (IPU). Door snelle decentrale diagnostiek kan de patiënt in één IPU-bezoek direct het hele zorgpad doorlopen. Hiermee wordt de tijd tot behandeling verkort van 2-5 dagen tot minder dan een uur. Ook kunnen zorgverleners op deze manier zorguitkomsten direct uitvragen en koppelen aan de rest van de data. In het project ZIZ wordt in samenwerking met zorgverzekeraar CZ gewerkt aan een integrale bekostigingsvorm. Aangevuld met kostenbesparingen door onze waardegedreven benadering kunnen zo de soa-zorgkosten voor de patiënt worden velaagd met 60%.

Voor het project is een speciaal dashboard ontwikkeld voor uitkomstgerichte zorg. Data wordt efficiënt en AVG-compliant opgeslagen en verwerkt zodat geanonimiseerde datasets ontstaan van gebundelde data die gebruikt kunnen worden voor zorgevaluatie en op termijn A.I. implementatie in het eHealth consult.


Organisatie: Anders Werken in de zorg Fryslân

Anders Werken in de zorg Fryslân ontwikkelt een VR Bieb. Met de VR Bieb zetten we VR brillen in bij de trainingen aan zorgpersoneel. In de huidige situatie gebruiken we klassikaal onderwijs, e-learning of bieden we in geprinte vorm kennis aan. Met de VR-bril kunnen we de zorgmedewerker in een levensechte situatie plaatsen zodat de kennis overgebracht kan worden. Dit komt van pas in gevaarlijke situaties welke niet geschikt zijn als fysieke training situatie. Lesstof onthouden via VR training is effectiever ten opzichte van het traditionele leren. Het beklijft beter in het menselijke brein. Met het maandelijks abonnement kunnen deelnemende zorgorganisaties onbeperkt gebruik maken van de trainingen en hierdoor zoveel mogelijk personeel trainen. Door VR is het virtueel mogelijk om in de huid van iemand anders te kruipen. Medewerkers kunnen zich hierdoor beter inleven in een situatie. Dit versterkt het empathisch vermogen. Hierdoor worden aanpassingen in o.a. het werkproces beter door beter inzicht of inlevingsvermogen in de client.


Organisatie: Noorderbreedte

Door gebruik van een app (ARNA) kunnen zorgmedewerkers snel informatie over hulpmiddelen vinden. Dit zijn hulpmiddelen die op de werkvloer gebruikt worden en dit kan variëren van een tillift tot een douchestoel. De informatie bevat een afbeelding, kenmerken, video met uitleg en een handleiding in pdf. De leveranciers kunnen deze informatie zelf invoeren waardoor er geen informatie verloren gaat. In de huidige situatie zijn met name stagiairs en flexmedewerkers afhankelijk van de ervaren medewerkers om hulpmiddelen uitgelegd te krijgen. Een andere mogelijkheid is informatie opzoeken op internet wat veel tijd kost.

Informatie kan gezocht worden op naam en type. De snelste methode is om een QR code op het hulpmiddel te plakken. Na scannen van deze QR code wordt informatie van een hulpmiddel direct getoond. Door gebruik van ARNA besparen de zorgmedewerkers tijd voor het opzoeken van informatie. Daarnaast kan het werk zelfstandiger uitgevoerd worden. Hierbij gaan we ervan uit dat de autonomie en werkgeluk van de zorgmedewerker verhoogd wordt.


Organisatie: Omring

Intramuraal werken we sinds een paar jaar met RAI Pyxicare. Met RAI worden professionals en organisaties ondersteund om veilige en passende beslissingen te nemen voor kwetsbare personen. De basis vormen systematische observaties door verpleegkundigen en verzorgenden. Professionals krijgen een overzicht van aandachtsgebieden voor verbetering van het functioneren op zowel fysiek, psychosociaal en medisch vlak. Evidence-based suggesties helpen bij het kiezen voor passende acties, inclusief passende indicering (ZZP). RAI staat voor Resident Assessment Instrument.

Met RAI werken biedt veel mogelijkheden voor een lerend netwerk: de beslisondersteuning is evidence-based en vormt een continue bron van lering dankzij de heldere uitleg. Voor een organisatie, een locatie of team geven alle beoordelingen samen inzicht hoe goed of slecht men scoort op meerdere kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Hiermee kunnen gericht verbeterings-trajecten worden ingezet.

De InterRAI suite is een samenhangend geheel van korte screeners tot integrale beoordelings-instrumenten. De instrumenten bestaan voor alle doelgroepen uit dezelfde kernitems en schalen. Voor specifieke doelgroepen zijn er toevoegingen. Met de RAI suite kunnen personen gevolgd worden door ouderenzorg (chronisch en acuut), palliatieve zorg, zorg voor verstandelijk beperkten, volwassenen- en jeugdGGZ.

Bij Omring willen we RAI invoeren in de hele keten. Dus ook bij de wijkverpleging, herstelzorg, triage en behandeling. Dat is een enorm project. We onderzoeken hierbij of onze Omring digital human Wendy kan helpen om in de thuiszorg een aantal vragen uit RAI te stellen aan cliënten, waardoor de wijkverpleegkundige niet het hele assessment af hoeft te nemen. Wendy kan uitleg geven wat RAI is, waarom Omring hiermee werkt. Zo zorgt ze ervoor dat de cliënt geïnformeerd is, er al een deel van RAI is afgenomen. Dit kan de wijkverpleegkundige tijd en al veel kennis van de cliënt opleveren. Op dit moment zijn we de ideeën aan het uitwerken en staat dit project nog in de plan fase.

Hoe kunnen we Wendy inzetten bij het gebruik van RAI?

Digital Wendy is ontwikkeld door Deloitte Digital in samenwerking met Omring. Tijdens corona hebben zij de handen ineen geslagen in de strijd tegen onzekerheid en isolatie. De ‘digital human’ is een door kunstmatige intelligentie aangedreven maar levensecht persoon die menselijke gesprekken kan voeren door te zien, horen en begrijpen. Het bezit en simuleert, met een vriendelijke stem en gezichtsuitdrukkingen, de beste delen van menselijke interactie- waaronder conversatie, communicatie en emotie. Ook begrijpt het de context van een gesprek. Wil je Wendy eens zien en horen? Op youtube is een filmpje beschikbaar: Ontmoet Wendy, de ‘Digital Human’ van Omring en Deloitte Digital. RAI is een cliëntvolgend systeem. RAI signaleert zaken die je kunt stabiliseren en verbeteren maar ook de risico’s op problemen die we nog niet op ons netvlies hebben. Door goed inzicht in situatie van onze cliënten kunnen we nog preventiever te werk gaan. Hierdoor willen we zoveel mogelijk acute opnames voorkomen, de cliënt eigen regie geven over zijn/haar leven. Cliënten kunnen langer thuis blijven wonen met kwalitatief goede afgestemde zorg en welzijn. Als we digital human Wendy kunnen inzetten helpt dit de cliënt meer inzicht geven waarom we wat willen uitvragen. De wijkverpleegkundige wordt ontlast en kan op een zinnig en zuinige manier met haar spaarzame tijd goede persoonsgerichte zorg verlenen aan de cliënt. En… als een cliënt toch naar een intramurale locatie gaat verhuizen ligt er al een geschiedenis aan kennis en gegevens van de cliënt. Hierdoor kan de zorg prachtig overgenomen en voortgezet worden intramuraal.


Organisatie: Dijklander ziekenhuis

Uit onderzoek blijkt dat patiënten een groot deel van het gesprek vergeten bij het verlaten van de spreekkamer. Dit kan door de impact van het gesprek of door de hoeveelheid informatie. Het terugluisteren van het consult, of delen hiervan, kan enorm helpen. Ook voor familieleden die direct in contact staan met de patiënt is dit een uitkomst; zij kunnen goed geïnformeerd worden over de behandeling van hun naasten. Daarnaast is de verslaglegging op dit moment eenzijdig; alleen de bevindingen van de arts worden genoteerd in het EPD.

Doc2me is een microfoon en speaker in één en wordt onderdeel van het bureau van de arts, naast de muis en het toetsenbord. Doc2me is verbonden met de computer en stuurt het gesprek direct door naar het EPD waarna het beschikbaar wordt gesteld via het patiëntenportaal voor de patiënt en in het dossier voor de arts. Hierdoor kunnen zowel arts als patiënt het gesprek of delen hiervan op een later moment terugluisteren. De patiënt is hierdoor nog beter geïnformeerd en kan bewuste keuzes maken in hun eigen (zorg)traject.


Organisatie: Virtask B.V.

Virtask B.V. heeft een virtuele assistent ontwikkeld, genaamd “”Anne” die helpt mensen zonder digitale kennis onder andere makkelijk contact te leggen via beeldbellen. Anne zorgt voor meer structuur in de dag door gesproken afspraakherinneringen en medicatie-signalering, sociaal contact middels videobellen, fotoalbum, spelletjes, nieuws en radio. Hierdoor blijven gebruikers van Anne, zowel jong als oud, zelfstandiger. Maatwerk staat bij ons hoog in het vaandel. Anne spreekt meerdere talen, zoals Engels, Duits en Turks, waardoor steeds meer migranten Anne ook gebruiken. Anne is beschikbaar op een gebruiksvriendelijke tablet. Deze tablet is voorzien van software ontwikkeld door Virtask. De standaard versie is uit te breiden met een applicatie budgetbeheer. Hierin wordt bijgehouden hoeveel er uitgegeven is en hoeveel budget er nog beschikbaar is.

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de Anne-app. Zo is Anne -jouw eigen virtuele assistent- altijd beschikbaar en dichtbij. Anne is in eerste instantie ontwikkeld voor ouderen om te helpen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook is de virtuele assistent een goed instrument voor mensen met dementie én hun familieleden om de zelfredzaamheid te vergroten, voor zover dit mogelijk is. Voor mantelzorgers en zorgprofessionals is het een ontlasting, omdat er namelijk op afstand gekeken kan worden hoe het gaat door middel van beeldbellen. Er kan bijvoorbeeld op afstand gecontroleerd worden of de medicijnen wel zijn ingenomen.

Met de doorontwikkeling van Anne is zij ook geschikt voor jongeren. Nu al middels de tablet en binnenkort via de Anne-app.”        “Wij vinden dat Anne een innovatief product en dienst is, die veel betekent voor jong en oud die haar nu al gebruiken.


Organisatie: Ikazia Ziekenhuis

We willen een pilot starten met mobiele telefonie op een klinische afdeling. Dit gebeurt natuurlijk op veel plekken in het land. We integreren op de mobiele telefoon de alarmeringen (bed en medisch) van patiënten, telefonie en gebruik van de HiX verpleegkundige app. Dit vraagt een grote verandering in het werk van de verpleegkundigen op de afdeling, maar maakt het werkt ook handiger/makkelijker.


Organisatie: Solve.Care

Telehealth-oplossingen zijn tot bloei gekomen als gevolg van COVID-19. Het biedt artsen een veilige manier om medische consulten te geven, terwijl ze zichzelf beschermen tegen mogelijke blootstelling. Ondanks de technologische vooruitgang zijn er echter nog steeds heel veel beperkingen aan telezorg. Voorwaarden worden over het algemeen bepaald door de aanbieder van het systeem. Als patiënt bent u beperkt tot de artsen die u kunt zien. Uw medische dossiers zijn in beheer van de leverancier van het systeem. Als arts bepaal je in veel gevallen niet je eigen tarieven of consultduur. Kortom, je hebt geen controle over je eigen praktijk.

Global Telehealth Exchange (GTHE) is ’s werelds eerste wereldwijde grensoverschrijdende teleconsultatienetwerk, gebouwd met behulp van blockchain. Als open netwerk fungeert GTHE als een wereldwijde lijst van artsen over de hele wereld waaruit patiënten kunnen kiezen. Op GTHE stellen en publiceren artsen hun eigen tarieven, referenties, beschikbaarheid en accepteren ze afspraken van patiënten overal ter wereld (waar de wetgeving dit toestaat). Dankzij de gedecentraliseerde technische architectuur van GTHE wordt alle gevoelige informatie met ongeëvenaarde beveiliging opgeslagen in gedecentraliseerde nodes.


Organisatie: zwangerenportaal.nl

zwangerenportaal.nl is het online platform waar je alles vindt rond je zwangerschap. Van conceptie tot de eerste tijd na de geboorte. Je kan contact houden met je verloskundige en je dossier inzien, videobellen met de praktijk en al je afspraken heb je op een rijtje. Maar je vindt er ook alle informatie over de verschillende weken van je zwangerschap en de eerste weken na de geboorte en nog veel meer. Een complete omgeving dus.

Voor de verloskundige is het een handige manier om contact te houden met je cliënt en moeiteloos informatie te delen. Alle informatie is veilig, wij beschikken over de benodigde certificeringen.

Ook in de toekomst willen we die veilige en betrouwbare online omgeving zijn rond de zwangerschap. Voor zowel de zwangere als de verloskundige. een echte ontmoetingsplek. Wij hopen dat dit de standaard wordt voor ontmoeting en informatievoorziening rond de zwangerschap.


Organisatie: perinatologie.nl

perinatologie.nl faciliteert integrale informatie uitwisseling binnen de (geboorte)zorg. Voor álle betrokkenen.

Met onze unieke hub-methode verbinden verschillende spelers op een veilige manier. Zo zorgen we dat alle betrokken hulpverleners realtime op de hoogte zijn van de situatie van de cliënt/patiënt. Op die manier kunnen hulpverleners sneller en beter handelen en jij als cliënt/patiënt hebt altijd zicht op jouw informatie.

In de afgelopen jaren zijn wij gaan testen en leren in het veld. Momenteel loopt er een laatste project waarbij we de komende tijd live gaan.

We hopen dat deze veilige en unieke manier van uitwisselen de standaard wordt in de geboortezorg en andere zorgketens.


Organisatie: Sensire

Samen met de wijkverpleging en en de afdeling geriatrische revalidatie wordt onderzocht hoe we door middel van zorgtechnologie kunnen komen tot minder ligdagen op de revalidatieafdeling en tegelijkertijd de zorgvraag bij thuiskomst omlaag brengen, doordat de technologie meegenomen wordt naar huis en daardoor de zorg gedeeltelijk vervangt. Een eerste aanzet hiervoor is het gebruik van de Compaan. Dit is een tablet, die geschikt gemaakt is voor ouderen, met een beeldbelfunctie naar de thuiszorg. Ten behoeve van de revalidatie gaan we daar oefen-apps op maat aan toevoegen, tevens zal het individuele revalidatieprogramma en het patiëntendossier zichtbaar worden gemaakt op de Compaan.

De cliënten op de revalidatie leren op de afdeling om te gaan met digitale middelen en beeldzorg. Op de afdeling wordt een aanvullend digitaal behandelaanbod geboden via de Compaan wat thuis vervolgd kan worden. Hierdoor wordt behandeling gecontinueerd en blijft de revalidant fitter. Tevens wordt op de afdeling kennis gemaakt met verpleegkundige beeldzorg. De verwachting is dat cliënten hierdoor met meer vertrouwen en minder fysieke zorgmomenten naar huis gaan, zich ook thuis continu ondersteund voelen en eventuele problemen op tijd gesignaleerd worden.


Organisatie: Serious Game Academy

Met de re-integratie matchingstool – een applicatie – biedt Reinaerde ondersteuning om medewerkers zo goed mogelijk op weg te helpen bij het terugkeren naar hun werk. De matchingstool is ontstaan uit een challenge die Reinaerde zelf had opgesteld: “Hoe matchen we re-integrerende medewerkers beter aan tijdelijke werkzaamheden?” Deze nieuwe arbeidsinnovatie in de zorgsector koppelt medewerkers aan speciale re-integratiewerkzaamheden, die worden ingepland door de managers.


Organisatie: Zorggroep Solis

Binnen Solis, bij het St. Juriën, werkt er in de nacht één verpleegkundige voor de twee verpleegafdelingen. Daarbij wordt o.a. het zorgplatform van Hertek, Sonevo, ingezet om de verpleegkundige te ondersteunen. Sonevo bewaakt en monitort cliënten met behulp van sensoren en informeert de zorgmedewerker wanneer nodig. Als een cliënt ’s nachts gaat dwalen dan gaat er een melding naar de verpleegkundige die vervolgens naar de cliënt gaat om hem/haar terug naar bed te helpen.

Robot Sara is een sociale zorgrobot die binnen drie andere locatie ingezet wordt binnen Solis. Robot Sara wordt vooral ingezet voor het vergroten van welzijn maar kan ook zorgverleners ondersteuning bieden bijvoorbeeld bij de nachtdienst door de ‘nachtwacht’. Sara wordt met ‘de nachtwacht’ bij een cliënt op de kamer gezet en wanneer een cliënt ’s nachts gaat dwalen, dan verteld Sara: ‘Het is nog nacht, gaat u maar weer terug naar bed’. Zo kan een cliënt weer zelfstandig naar bed toe gaan zonder dat de verpleegkundige hierbij hoeft te ondersteunen.

Om onder andere de nachtwacht functie van Sara verder te verbeteren zijn Sara robotics en Hertek een samenwerking aan gegaan. Dit betekend dat Robot Sara tijdens de pilot informatie haalt uit de sensoren van Hertek. Wanneer de bedsensor meet dat een cliënt uit bed is gegaan kan Robot Sara hier op reageren.

Met de pilot die we binnen Solis gaan doen willen testen wat voor een effecten deze koppeling heeft in de nachtzorg en hoe Sara nog meer kan bijdragen in de nacht.


Organisatie: Thuiszorg West-Brabant

Al drie jaar werkt Thuiszorg West-Brabant intensief samen met duxxie.nl; het online platform waar zorgprofessionals alles kunnen regelen voor de zorg thuis. Duxxie.nl biedt keuzevrijheid, tijdsbesparing en vermindering van de administratieve last aan zorgprofessionals door bundeling van alle leveranciers op 1 plek en een eenvoudig online bestelproces (met complexiteit aan de achterkant). Onze medewerkers ervaren dit in de praktijk door achter de voordeur en in overleg met de cliënt direct een passend zorg(hulp)middelen te bestellen.

In de nabije toekomst streven we samen met duxxie.nl naar meer zorginzicht op basis van gezamenlijke data met het doel om niet alleen de bestelduur, maar daadwerkelijk het aantal zorguren te verkorten. Dit sluit aan bij de visie van TWB: het bereikbaar houden van de zorg, zodat iedereen die zorg nodig heeft een beroep op de zorgorganisatie kan doen. Met de gezamenlijke ambitie om processen efficiënter en slimmer te maken worden nu de eerste pragmatische stappen gezet ten behoeve van de herstelzorg vanuit de ziekenhuizen.


Organisatie: Zorgcentra de Betuwe

Technologie in het appartement van de intramuraal verblijvende bewoner, benaderen als integraal geheel.

In een modern zorg-appartement is steeds meer behoefte aan technologie, zowel voor de client, als voor het zorgproces. Voor de client is toegang tot snel en veilig internet, on-demand televisie kunnen kijken en gebruik kunnen maken van moderne communicatie middelen belangrijk. In het zorgproces is internet voor mobiel werken noodzakelijk, maar is er ook een toename van domotica, voor alarmering en het bieden van maximale vrijheid voor de client.

In de huidige situatie hebben onderdelen als internet, zorgalarmering, telefonie, domotica, dwaaldetectie, leefcircels en dergelijke hun eigen leveranciers die de dienst vaak over hun eigen netwerken leveren. De zorgverlener loopt met verschillende apparaten en wanneer er storing is wijzen leveranciers al snel naar elkaar.

Binnen Zorgcentra de Betuwe pakken we internet, telefonie en televisie voor bewoners, domotica en alarmering, dwaaltetectie en leefcirkels als geheel aan in 1 project. We bouwen het netwerk vanaf de grond op. ieder appartement een eigen snelle internetlijn, waarover we zelf zeggenschap hebben. leveranciers die diensten bij ons leveren mogen geen eigen netwerk aanleggen. Wij bieden de infrastructuur, waar de leverancier overheen mag.


Organisatie: RegieThuis

25% van de werknemers in Nederland is mantelzorger. Mantelzorg geeft een doorlopende druk omdat je nooit vrij bent van de zorg voor je naaste. En als die druk niet zo nu dan van de ketel gaat, kan een mantelzorger uitvallen. Deze druk neemt de komende jaren fors toe door een explosieve groei van het aantal zorgbehoevende ouderen en mensen met chronische aandoeningen, een daling van het aantal ‘beschikbare’ mantelzorgers per zorgvrager en een steeds sterkere druk op het sociale netwerk om voor naasten te zorgen. Veel mantelzorgers weten niet hoe zij vervanging kunnen regelen, zij kennen wettelijke verlofregelingen en commerciële thuishulp organisaties onvoldoende en/of weten de weg naar respijtzorg niet te vinden.

Daar wil RegieThuis met haar zorginnovatie ‘de MantelManager’ wat aan doen! De MantelManager is een data-gedreven platform, dat werkende mantelzorgers helpt om zorgdruk flexibel aan hun draagkracht en situatie aan te passen. Zo blijven zij zelf gezond en in balans. Wij gebruiken bestaande tools en technologieën, die wij doorontwikkelen en optimaal op de behoefte van de mantelzorgers laten aansluiten. Volledig vraaggestuurd dus! De mantelzorger krijgt enkel relevante informatie op het platform te zien en kan vanuit huis oplossingen regelen. Hierdoor verminderen wij stress en regeltijd en verbeteren wij de levenskwaliteit van werkende mantelzorgers. Indirect helpen wij werkgevers met het beperken van ziekteverzuim en van een daling van de arbeidsproductiviteit.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de Mobile Healthcare Innovation Award zal het project moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Dien jouw innovatie project in vóór 25 september. Dit doe je door het project aan te melden via onderstaande button.
 • Het innovatie project bevindt zich op het snijvlak zorg en ICT;
 • Het innovatie project mag nog in plan fase zijn of deels gerealiseerd.

Een vakkundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers die bekend zijn met de verschillende facetten in de zorg, beoordeelt het project op innovativiteit en toegevoegde waarde.

Winnaar

De organisatie die uiteindelijk de Innovation Award wint, wordt bekend gemaakt tijdens het Mobile Healthcare congres op 17 november 2021.

Alle genomineerden zullen een uitnodiging ontvangen om tijdens het congres aanwezig te zijn.