Het netwerkcongres over digitale gegevensuitwisseling in de zorg

25 mei 2022 | Jaarbeurs Utrecht

» Data en data gedreven technologieën staan steeds vaker aan de basis van beslissingen en handelingen in de gezondheidszorg. De beschikbaarheid van medische gegevens en digitale gegevensuitwisseling in de zorg is daarbij essentieel. Door elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen kunnen zorgprofessionals betere zorg verlenen. Er is minder kans op fouten maar ook wordt er tijd bespaart die beter aan de patiënt besteed kan worden. Daarnaast krijgen patiënten meer regie over hun eigen gezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert dit. Zo wordt er gewerkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt (WEGIZ) en willen de nieuwe ministers inzetten op snellere digitalisering, inclusief betere gegevensoverdracht in de zorgsector.

Tijdens het congres op 25 mei komen thema’s als elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, gepersonaliseerde zorgpaden en netwerkzorg uitgebreid aan bod. Via inspirerende keynotes en in diverse expertsessies wordt data gedreven werken vanuit Cure, Care, GGZ en Jeugdzorg belicht.

Ben je op zoek naar innovatie, inspiratie en informatie over (digitale) gegevensuitwisseling in de zorg? Kom dan naar het Netwerkcongres Data Driven Healthcare.

Reserveer je (gratis) ticket Bekijk de flyer

Met o.a. de volgende sprekers

Corne Mulders

CIO, UMC Utrecht

Prof. Dr. Diederik Gommers

Intensivist, afdelingshoofd bij Intensive Care in het Erasmus MC Sophia.

Kaya Stok

Projectleider Digitale zorg& innovatie, Levvel

Anita Wydoodt

Bestuurder, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Programma

Tijdens het congres Data Driven Healthcare staat netwerken en leren van elkaar centraal. Elkaar inspireren en uitdagen door het uitwisselen van kennis en ervaring! 

De belangrijkste thema’s deze dag zijn: 

  • Gepersonaliseerde zorgpaden
  • Digitale gegevens uitwisseling in de zorg
  • Netwerkzorg
Programma

Schrijf je gratis in!

Bij voorinschrijving gratis toegang voor Bestuurders, Directie, Management en Projectleiders van Cure-, Care-, GGZ-, en Jeugdzorg instellingen en voor eerstelijns- en tweedelijnszorg artsen.

Tickets