Programma Data Driven Healthcare

Suggesties voor het Data Driven Healthcare programma?

We gaan snel weer van start met de voorbereidingen voor de 7e editie van Mobile Healthcare. Noteer hiervoor 8 november 2018 alvast in uw agenda! Heeft u tips of suggesties voor het programma? Wij horen het graag!
Stuur een e-mail naar senior project manager Igor Dirkx

Houd me op de hoogte

Waar gaat het congres Data Driven Healthcare over?

Data krijgt een steeds belangrijker plaats in onze gezondheidszorg. Er is steeds meer data en er zijn steeds meer databronnen beschikbaar. Door deze op de juiste manier toe te passen, aan elkaar te koppelen, kan de informatie hieruit omgezet worden in het verrijken van kennis rondom de patiënten zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering in de zorg. Zodat de zorg efficiënter, meer op maat, met minder fouten en daardoor goedkoper kan worden geleverd.

Het gebruik van Big Data in ziekenhuizen:

ha

Kan de wetenschap vooruit helpen als het wordt ingezet bij het inrichten en uitvoeren van onderzoek.

Kan helpen om beter inzicht te krijgen in waarom medicijnen bij bepaalde patiënten wel werken en bij anderen niet.

Uit bijvoorbeeld zelfmeettoepassingen, kan bijdragen aan de preventie van het ontstaan van ziekten.

Kan een bijdrage leveren aan betere zorgverlening aan patiënten, fraude-opsporing en de voorspelling van zorgprevalentie in een bepaald gebied.

Meer informatie over Data Driven Healthcare

Wat is Big Data, hoe kan big data worden toegepast en welke uitdagingen staat de gezondheidszorg te wachten met big data?
Het gebruik van big data kan de wetenschap vooruit helpen als het wordt ingezet bij het inrichten en uitvoeren van onderzoek. Het gebruik van meer data die de specifieke kenmerken van iedere individuele deelnemende patiënt in kaart brengen, kan bijvoorbeeld helpen om beter inzicht te krijgen in waarom medicijnen bij bepaalde patiënten wel werken en bij anderen niet.

 

De grote hoeveelheden data, die bijvoorbeeld in toenemende mate uit zelfmeettoepassingen komen, kunnen goed bijdragen aan de preventie van het ontstaan van ziekten. Daarnaast kan big data ook een bijdrage leveren aan betere zorgverlening aan patiënten, fraude-opsporing en de voorspelling van zorgprevalentie in een bepaald gebied.

 

Gegevens structureren
En een belangrijke uitdaging is het structureren van gegevens. Hoe wordt informatie vastgelegd en uitgewisseld. Hoewel er veel standaarden in de zorg worden toegepast, is interoperabiliteit tussen de informatiesilo’s ver te zoeken. Zorgaanbieders registreren en verzamelen informatie op verschillende manieren in veel verschillende systemen. Uitwisseling daartussen is een moeizaam proces.

 

Het toepassen van Personalized medicine wordt door de bundeling van data een realiteit. Maar door het gemakkelijker beschikbaar krijgen van patiënten data worden ook andere vraagstukken belangrijker. Hoe staat het met de privacy van deze persoonsgegevens? Wie kunnen allemaal toegang krijgen tot deze gegevens? Hoe zorgen we ervoor dat deze gegevens nationaal en internationaal goed vergelijk baar zijn? Hoe houden we grip op deze data tsunami zonder de controle over de data te verliezen?

Interesse in het programma van Data Driven Healthcare?

Download het programma overzicht van Data Driven Healthcare, Mobile Healthcare en OuderenzorgTECH  met meer informatie over de 3 events!

Download

 

Programma Data Driven Healthcare

Vanaf 8.30 uur | Ontvangst met koffie, krantje en croissantje op de Innovation Zone.

9.30 uur | Opening van het plenaire programma van Data Driven Healthcare door dagvoortzitter Marc Seelen, Nefroloog en CMIO, UMCG

 

09.40 – 10.10 uur | Is Big Data de oplossing voor de grote kennislacunes in de zorg?

 • Big Data: Wat is het en wat kun je er (niet) mee?
 • De rol van bedrijven als IBM, Google en Apple, die de zorg als aantrekkelijke groeimarkt zien.
 • Gaan er private kennismonopolies ontstaan?

Door: Leo Ottes, auteur van het WRR Working Paper ‘Big Data in de zorg’ en Senior adviseur bij Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

 

Facts: De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. De RVS, gestart op 1 januari 2015, komt voort uit de samenvoeging van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De RVZ heeft meerdere adviezen uitgebracht op het terrein van eHealth, bijvoorbeeld Patiënteninformatie (2014) en Consumenten-eHealth (2015). De RVS werkt nu aan het advies Mens en Machine.

10.10 – 10.45 uur | Datagedreven zorg in de praktijk: beslisondersteuning met Watson for Oncology

 • MRDM haalde IBM’s Watson for Oncology naar Nederland. Welke kansen zien zij voor data-driven healthcare?
 • MRDM heeft een bewerkersrelatie met ziekenhuizen en heeft zo een juridisch aansluitende structuur voor samenwerking met o.a. IBM. Hierbij staat dataveiligheid voorop en houden zorginstellingen de controle over de data. Hoe gaat dit in zijn werk?
 • In de sessie worden cases besproken die zijn uitgevoerd op het gebied van darmkanker en borstkanker.

Door: Wim Smit, Directeur, MRDM

 

10.45 uur | Koffiepauze op de Innovation Zone

11.15. – 11.45 uur | KEYNOTE: Gezondheidszorg is een software”business” geworden.

 • De zorg is aan het delocaliseren
 • De zorg wordt gedemocratiseerd door data
 • De zorg is digitaal aan het worden
 • De zorg wordt de grootste markt ooit

Door: Lucien Engelen, Directeur Radboudumc REshape Center & Adviseur Raad van Bestuur faculty Singularity University USA & NL

 

12.00 – 12.30 uur | Verbinden van data-gedreven uitdagingen in healthcare, research en technologie

De rol van technologie binnen de zorg, maar ook in klinisch onderzoek, wordt iedere dag groter. Hoe kunnen we technologie optimaal inzetten in de kliniek?

   • CAESAR project; Cancer Center Amsterdam and SAS join forces to improve outcomes in patients with colorectal cancer through advanced analytics.
   • TrialApp is a platform to make the world of scientific clinical research more transparent and to take away barriers for patients to participate in clinical trials.

Door: Joost Huiskens, Arts en onderzoeker Erasmus MC en Jelle Brouwer, Account Manager Healthcare & Higher Education, SAS Netherlands

 

FACTS: SAS creëert waarde uit data door inzicht te geven in het heden en helpt u betere beslissingen te nemen voor de toekomst. SAS gaat hierbij veel verder dan traditionele BI/rapportage. SAS biedt Advanced Analytics middels; slim data management, slimme datamodellen, dashboarding self-services, machine learning, deep learning, artificial intelligence en cognitive computing. Dit zijn allen kerncompetenties van SAS. SAS heeft ruim 40 jaar ervaring hoe Advanced Analytics in te zetten voor actuele thema’s in de zorg als gepersonaliseerde zorg, research doeleinden, zorgprocesoptimalisatie, eHealth, value based care en tal van andere zorg specifieke thema’s.

12.30 uur | Lunchpauze op de Innovation Zone

13.30 – 14.15 uur | Van visie naar de praktijk: Hoe het Erasmus MC wil “Koersen op Data”

    • Nieuwe informatievoorziening in het Erasmus MC door vervanging zorgsystemen
    • Nieuwe ontsluiting en data-integratie
    • Versterken van datamanagement
    • Nieuwe werkmethoden
    • En … Lessons Learned

Door: Bert van Ooijen, projectleider Erasmus MC

 

14.15 – 14.45 uur | Uitkomstdata binnen Santeon: bron voor verbetering en shared decision-making.

  • De zeven Santeon ziekenhuizen werken intensief samen op geleide van Value-Based Health Care (VBHC). De data die we daarmee ophalen, bieden inzicht in de
   variatie in uitkomsten, processen en kosten van behandelingen. Deze inzichten gebruiken we om de zorg voor onze patienten te verbeteren.
  • Ruim 13% van de patienten in Nederland bezoekt een Santeon ziekenhuis. Met de inzichten in uitkomsten en kosten van deze grote (ongeselecteerde)
   patiëntpopulatie kunnen we patienten realistische informatie bieden waarmee ze een persoonlijke keuze kunnen maken voor hun behandeling. Daarnaast zijn de data
   een bron voor evaluatie van bestaande behandelingen.

Door: Prof. dr. Douwe Biesma, Bestuursvoorzitter St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en voorzitter van Santeon

 

FACTS  over Santeon: De toonaangevende Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken, o.a. op het gebied van data-uitwisseling, met als doel de medische zorg te verbeteren. Ruim 1 op de 8 patiënten in Nederland bezoekt voor zorg en behandeling een Santeon ziekenhuis. Santeon bestaat dit jaar 10 jaar en bestaat uit de volgende ziekenhuizen: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

14.45 uur | Theepauze op de Innovation Zone

15.15 – 15.20 uur | Terugkoppeling highlights van de andere twee parallel lopende congressen door desbetreffende dagvoorzitters o.l.v. Tom van ’t Hek

 • Data Driven Healthcare congres: Dr. Marc Seelen, Nefroloog en CMIO, UMCG
 • OuderenzorgTECH congress: Chris Flim, Beleidsmedewerker innovatie, Ministerie VWS

 

15.20 – 15.40 uur | Visie op Mobile Health vanuit de volgende invalshoeken

 • Digitale Transformatie speelt eigenlijk bij iedere zorginstelling. Organisaties zijn ofwel al getransformeerd, zitten midden in een digitale transformatie of staan aan de vooravond van transformatie. In deze sessie vertelt Martini ziekenhuis hoe zij deze transformatie heeft doorstaan (en nog steeds doorstaat)
 • Verplegend personeel is vaak veel tijd kwijt aan het zoeken naar assets: mobiele hulpmiddelen zoals rolstoelen, bloedpompen, etc. Hoe levert slimme technologie hier een oplossing voor?
 • Vroeger was er een duidelijke splitsing tussen IT en medische technologie, maar deze disciplines zijn met elkaar vergroeid door de opkomst het Internet of Things. Hoe zorg je dat deze integratie goed verloopt, hoe zorg je voor optimale beveiliging en profiteer je van de toegevoegde waarde van cloud en mobility?
 • Hoe geef je patiënten en zorgverleners de mobiele ervaring die ze verwachten?

Door: Harm Wesseling, Directeur ICT & Medische techniek Martini Ziekenhuis en voorzitter van de ICT-board van Santeon & Bert Leegwater, Country Manager, HPE Aruba

 

15.40 – 16.00 uur | eHealth in de praktijk

De patiënt wil steeds meer inzicht en regie in zijn eigen gezondheid, waardoor hij steeds centraler komt te staan in zijn eigen datahuishouding. Dit is het uitgangspunt van de samenwerking tussen KPN en Vital10, waarbij de focus ligt op data-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener. Hoe investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland?

Door: Kees Donkervoort, Directeur Zorg, KPN en voormalig voorzitter Raad van Bestuur van Medisch Centrum Leeuwarden en Roderik Kraaijenhagen, Cardioloog en Directeur NIPED en Vital10,
CardioVitaal

 

16.00 – 16.45 uur | Het Digitale Zorg debat: doet u mee?!

Door: Maarten van Rixtel, Raad van Bestuur, Sensire, Dr. Marc Seelen, Nefroloog en CMIO, UMCG, Bart Timmers, Huisarts, Groepspraktijk Huisartsen Bergh & Drs. Ineke Hazelzet, Taalkundige en docent, senior consultant bij IKONE patiënt Expert, partner bij REshape Health and Innovation Center RadboudUMC

 

KEYNOTE: eHealth in de zorgsector: grote stappen voorwaarts of de kleren van de keizer? (Afwezig)

 

Helaas is keynote speaker Prof. dr. Marcel Levi, CEO UCLH wegens omstandigheden dit jaar verhinderd. Het goede nieuws is dat hij volgend jaar, op 8 november 2018, keynote speaker van Mobile Healthcare zal zijn!

16.45 – 18.00 uur: Borrel & Bites op Innovation Zone

Mobile Healthcare 2016

Mobile Healthcare 2016 was een groot succes met o.a. keynote spreker John Mattison, CIO van Kaiser Permanente USA en Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal, Ministerie van VWS. De laatste ontwikkelingen op het gebied van mhealth stonden centraal en de eHealth-monitor 2016 werd uitgereikt. Ook was een deel van het programma voor iedereen te volgen via de livestream. Bekijk de terugblik

Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan: Waarom u dit congres niet mag missen!

Heeft u goede hoop voor healthcare in de toekomst met data?

“Maar natuurlijk. De revolutie is er, de wereld gaat veranderen. Er zijn speciale uitdagingen binnen de gezondheidszorg om van die big data te profiteren. Des te meer reden om er hard aan te werken, want de mogelijkheden, de positieve kanten zijn ook navenant hoog. Ik was spreker op het 1e Data Driven Healthcare congres en ik ontdekte dat er heel verschillende mensen in de zaal zitten. En dat alleen al, het leren kennen van mensen met vergelijkbare belangstellingen maar andere achtergronden, is een enorme plus van een groot congres als dit”.

Inschrijven

23 november zijn er 3 events (OuderenzorgTech, Mobile Healthcare en Data Driven Healthcare) op 1 dag en op 1 locatie. Inschrijven voor OuderenzorgTech en/of een van de andere events kan via onderstaande button. Bovendien zijn alle events gratis toegankelijk voor bestuurders, C-level, directie, management, projectleiders van zorginstellingen (cure, care of GGZ), huisartsen en tweedelijns zorgartsen.

Inschrijven