Congres

3 events | 1 dag | 1 locatie

Mobile Healthcare

mHealth: zorgdiensten en zorginformatie via een mobiel apparaat. Hierdoor kan de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg worden verbeterd. De toenemende vraag naar persoonlijke zorg-op-maat en de roep om meer patiënt empowerment vragen om structurele paradigma verschuivingen in de zorg. Patiënten, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid ontdekken de kansen van het mobiele kanaal. Voor een effectievere behandeling, efficiëntere werkwijzen afname van zorgkosten. Toch zijn er ook barrières die opschaling in de weg staan. O.a. financiering, wet- en regelgeving, cultuur en draagvlak bij zorgvrager en medische professionals, uniformering en standaardisatie.

Het Mobile Healthcare congres is uitgegroed tot het grootste BeNeLux congres waarbij mHealth centraal staat. Teven is Mobile Healthcare en het jaarlijkse ontmoetingspunt van meer dan 750 belangrijke spelers uit de mHealth value chain. Het platform biedt u een overzicht van best-practices van eHealth implementaties, visies en strategieën en het brengt de belangrijkste spelers uit de mHealth value chain bij elkaar. Tijdens het congres wordt besproken hoe we de barrières slechten en met welke oplossingen, voor een doorbraak in mHealthcare!

Het platform bouwt voort op het succes van de vier voorgaande edities en biedt u best-practices van e-health  implementaties, visies en strategieën. U hoort van experts de kansen van mobile in de zorg en de talrijke nieuwe ontwikkelingen en oplossingen.

Het event verbindt zorgverleners, aanbieders, leiders, beïnvloeders en visionairs in draadloos, mobile health en ehealth technologieën, evenals zorgprofessionals in verschillende fasen van deze  transitie.

Op de agenda staan hands-on strategieën, succesvolle praktijkcases en het verkennen van uitdagingen en innovaties. Het nationale mHealth event is gratis toegankelijk voor iedereen werkzaam op management- of directieniveau in een zorginstelling (cure, care of GGZ) met patiënten of voor iedereen die werkzaam is als eerstelijns of tweedelijns zorgarts.

Bekijk het programma van Mobile Healthcare

OuderenzorgTECH

Er is een transitie noodzakelijk om de ouderenzorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit te houden. Nieuwe technologieën zoals beeldschermzorg, monitoring op afstand en zelfdiagnose kunnen de samenwerking tussen de oudere/patiënt thuis en de eerste, tweede en derdelijns zorg optimaliseren. ICT-innovaties bieden een oplossing voor het behalen van een optimale workflow en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door deze innovaties kan zelfs de ziekenhuiszorg meer verschuiven naar de mensen thuis. Zodat onze ouderen meer zelfredzaam, zelfstandig en comfortabel kunnen leven, thuis en in verpleegtehuizen. Nu en in de toekomst.

Bekijk het programma van OuderenzorgTECH

Data Driven Healthcare

Data krijgt een steeds belangrijker plaats in onze gezondheidszorg. Er is steeds meer data en er zijn steeds meer databronnen beschikbaar. Door deze op de juiste manier toe te passen, aan elkaar te koppelen, kan de informatie hieruit omgezet worden in het verrijken van kennis rondom de patiënten zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering in de zorg. Zodat de zorg efficiënter, meer op maat, met minder fouten en daardoor goedkoper kan worden geleverd.

Wat is Big Data, hoe kan big data worden toegepast en welke uitdagingen staat de gezondheidszorg te wachten met big data?
Het gebruik van big data kan de wetenschap vooruit helpen als het wordt ingezet bij het inrichten en uitvoeren van onderzoek. Het gebruik van meer data die de specifieke kenmerken van iedere individuele deelnemende patiënt in kaart brengen, kan bijvoorbeeld helpen om beter inzicht te krijgen in waarom medicijnen bij bepaalde patiënten wel werken en bij anderen niet.

De grote hoeveelheden data, die bijvoorbeeld in toenemende mate uit zelfmeettoepassingen komen, kunnen goed bijdragen aan de preventie van het ontstaan van ziekten. Daarnaast kan big data ook een bijdrage leveren aan betere zorgverlening aan patiënten, fraude-opsporing en de voorspelling van zorgprevalentie in een bepaald gebied.

Gegevens structureren
En een belangrijke uitdaging is het structureren van gegevens. Hoe wordt informatie vastgelegd en uitgewisseld. Hoewel er veel standaarden in de zorg worden toegepast, is interoperabiliteit tussen de informatiesilo’s ver te zoeken. Zorgaanbieders registreren en verzamelen informatie op verschillende manieren in veel verschillende systemen. Uitwisseling daartussen is een moeizaam proces.

Het toepassen van Personalized medicine wordt door de bundeling van data een realiteit. Maar door het gemakkelijker beschikbaar krijgen van patiënten data worden ook andere vraagstukken belangrijker. Hoe staat het met de privacy van deze persoonsgegevens? Wie kunnen allemaal toegang krijgen tot deze gegevens? Hoe zorgen we ervoor dat deze gegevens nationaal en internationaal goed vergelijk baar zijn? Hoe houden we grip op deze data tsunami zonder de controle over de data te verliezen?

Bekijk het programma van Data Driven Healthcare

De trending topics van Mobile Healthcare zijn o.a.

Video- en webcamconsult

Zelfmanagement & Zelfmeting

Smart Sensoring

Mobile Monitoring

Digitale transformatie

Games for Health

Privacy & Security

Virtual Reality

Uitwisseling medische data

Internet of Things

Apps en Wearables

Cloud Technologie
Mis het niet en sluit u aan als sponsor, spreker of deelnemer!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Igor Dirkx
Project manager
Tel: 040 – 2974872
Mob: 06 – 29524428
E-mail: i.dirkx@sbo.nl