Break-out sessies

De frusterende dagelijkse praktijk van ICT in de zorg

 • Tijdens deze sessie gaan we het hebben over de ICT problemen waar een zorgprofessional tegenaan loopt in zijn/haar dagelijkse werk.
 • Situatieschets: Waarom is ICT op dit moment vaak een remmende factor in de zorg?
 • De werkplek van de zorgprofessional in de praktijk: hoe het ook anders kan en wat je daar als organisatie voor nodig hebt!

Koen Germers, Marketeer , Echt
Daan Kuiphuis, Salesmanager, Echt

Stand van zaken evidence-based ehealth in de praktijk, met succesvolle cases (zoals tele-cardiologie) van LUMC en National eHealth Living Lab (NeLL)

 • Enorme hoeveelheid eHealth toepassingen: noodzaak om kaf van het koren te scheiden
 • Wanneer is een toepassing evidence-based te noemen
 • Voorbeelden van goede en minder goede toepassingen van ehealth

Prof. dr. Niels Chavannes, MD, PhD, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Head of Research & Chair eHealth Applications in Disease Management, LUMC

Zorg ICT: hoe doe je dat? – Professionals in de zorg aan het woord

 • Waarde online opleiding Health Informatics in de praktijk
 • Opstellen van requirements voor elektronische gegevensuitwisseling tussen huisarts en patiënt
 • Opschaling en implementatie van eHealth oplossingen; waar moet je aan denken?

Harm Gijsbers, Projectleider Implementatie e-health NFU Citrien; Amsterdam UMC – locatie AMC

Mariëtte Willems, huisarts en programma medewerker ICT, OPEN (LHV, NHG, InEen)

Nina Eminovic, docent en opleidingscoordinator Health Informatics, Amsterdam UMC

De opleiding Health Informatics voorziet professionals in de zorg van kennis en vaardigheden om bij te dragen aan veilige en effectieve Zorg ICT. Deze master is de eerste volledig online, deeltijd opleiding op dit gebied in Nederland en bestaat uit 10 modules die ook los te volgen zijn. Elke module duurt 12 weken en neemt ca 12 uur per week in beslag. Sinds de start van de opleiding zijn er reeds 450 modulecertificaten uitgereikt en volgen 26 professionals de volledige master. In meerdere modules komen de onderwerpen eHealth en mHealth en gerelateerde onderwerpen zoals informatiestandaarden, usability, business cases, implementatie strategieën en beslissingsondersteuning aan bod.

Zorg van de toekomst: meer digitaal, minder verbonden?

 • Wildgroei aan ICT oplossingen (en hoe kies je)
 • Verbinding tussen arts en patiënt
 • Hoe is Shared Care (ketenzorg) te faciliteren?

Vincent Schot, MSc, PhD, CEO Soulve Innovations, creator MediMapp

MediMapp biedt voor zowel arts als patiënt inzicht in zorgtrajecten. Door de koppeling met EPD’s ontstaat een persoonlijk zorgpad, waarbij de juiste informatie op het juiste moment wordt aangeboden. Middels een tijdlijn kan men in één opslag alles zien: informatie over de aandoening, leefregels, medicijnen, allergieën en vervolgafspraken.

Al meer dan 10 vooraanstaande ziekenhuizen in Nederland gebruiken MediMapp, met mooie resultaten. Patiënttevredenheid van minimaal een 8.5, een gemiddeld NPS cijfer van een 9 en een enorme stijging van de adoptieratio (77%). Met meer dan 200.000 gebruikers is MediMapp dé allround applicatie voor zorgverlener én patiënt binnen Nederland.

De kliniek van de toekomst wordt nú gebouwd

 • Via de meest geavanceerde technologie een optimale patient journey, een optimale bedrijfsvoering, in een energie-neutraal gebouw, zonder balie.
 • Oogcentrum Noordholland: innovatieve werkwijze, volledig door ICT ondersteund, met een moderne bedrijfsvoering.
 • Zorg blijft alleen transparant en betaalbaar, als je deze efficiënter organiseert: een blik in de toekomst van zelfstandige behandelcentra.

Rob Wouters, Directeur, Oogcentrum Noordholland

Liam Verheul, Commercieel directeur, TIMEFF, bedenkers van het EPD Emma

In de zorg draait het altijd om de patiënt. Het is daarom TIMEFFs missie ervoor te zorgen dat behandelaars zoveel mogelijk tijd aan patiënten kunnen besteden. Met behulp van slimme technologie verlichten wij de administratieve lasten binnen zorg- en behandelcentra en zorgen we tegelijkertijd voor kortere wachtlijsten en lagere zorgkosten.

Hoe we dat doen? Technologie zit in ons DNA. Dat is ons fundament. Samen met onze uitgebreide kennis van zorg en wet- en regelgeving voor de gezondheidszorg. Vanuit die basis werken we dagelijks aan de praktische verbetering van onze software én denken we continu na over hoe de kliniek van morgen eruit moet zien.

Kinderoncologie Next Level; realisatie van het Prinses Maxima Centrum kinderoncologie

 • ICT keuzes tijdens de bouw en realisatie van een nieuw innovatief ziekenhuis. Architectuurkeuze en ICT-bouwblokken aanpak. Tijdsdruk en opschaling in ultrakorte periode.
 • Implementatie van ICT-regieorganisatie, loslaten van  operationele werkzaamheden door eigen teams, ketenpartner-benadering. Eerste ervaringen.
 • Niet de ziekte, maar wat cliënt nog wel kan staat centraal
 • Gerealiseerde ICT oplossingen (o.a. gaming en patiënt journey), kind en ouder centraal, acceptatie door zorgprofessionals en ouders.

Dr. Richard L. Kamman, voormalig CIO, Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

Groeiende zorghonger vraagt om innovatie

 • Mentaliteitsverandering van de patiënt
 • Ondernemende zorgverlener of zorgverlenende ondernemer?
 • Empathische technologie als verbindende factor in de zorg

Gerard Olde Olthof, Founder, Vcare
Communicatietechnologie voor de zorg van morgen.

We staan voor grote uitdagingen binnen de gezondheidszorg.

 

Door de veranderende maatschappij en zorgbehoeftes groeit de vraag naar innovatieve oplossingen en transformeert de focus van diagnose, ziekte en zorg naar gezondheid, gedrag en preventie. Daarbij verlangt de patiënt anno nu 24/7 beantwoording van zijn zorgvraag, waardoor de zorgverlener enorm onder druk staat. Kunnen we de patiënt nog heropvoeden? Waarschijnlijk niet.

Maar door vernieuwende technologieën te verbinden kunnen we de zorgvragen beter kanaliseren en prioriteren, zodat zorgverleners weer meer tijd krijgen voor het echte zorgproces. Vcare zorgt voor een verbinding tussen zorgverleners en patiënten, maar ook tussen organisaties en bedrijven, technieken en processen. Het draait niet alleen om de techniek, maar om wat de techniek voor mensen kan doen. Welke innovatie gaat u omarmen?

Uitwisseling van zorginformatie in de Brainport-regio Eindhoven

 • Project ‘Regionale zorginfrastructuur’: 10.000 burgers in de Brainport-regio gaan gebruik maken van innovatieve dienstverleningsconcepten
 • Ondersteuning bij langer, prettig en veilig thuis wonen en meedoen in de samenleving door een zorg- en welzijnsnetwerk, een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en een regionale zorgcentrale.
 • Informatie delen, met de juiste stakeholders, op het juiste moment, op een veilige en betrouwbare manier, zodat de juiste zorg effectief verleend kan worden

Ir. Marcel de Pender, Directeur, Coöperatie Slimmer Leven (leden o.a. Catharina ziekenhuis, Maxima Medisch centrum, zorginstellingen De Zorgboog en ORO, thuiszorg Lunet en Savant, TU Eindhoven, ROC, Rabobank, gemeenten en provincie).

Coöperatie Slimmer Leven is een zorginnovatienetwerk dat samen met haar 60 leden maatschappelijke en economische uitdagingen rondom gezondheid en vitaliteit aanvliegt. Samen met haar leden heeft de Coöperatie één gezamenlijke opdracht: het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig maken. Dit betekent dat er nieuwe kansen moeten worden benut, zoals nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen, regio’s en op andere niveaus. 

Design Sprint bij Jeroen Bosch Ziekenhuis: in 4 dagen de wachtbeleving op de SEH verbeteren.

 • “Hoe kunnen we de wachtbeleving van de patiënt, die vaak drie uur moet wachten, op de Spoed Eisende Hulp verbeteren?” Deze vraag stond centraal bij onze Design Sprint bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • Een Design Sprint is een intensief proces waarin je een complex vraagstuk binnen een organisatie oplost. Van post-its en schetsen tot prototypes op de smartphone van de SEH-patiënt: in slechts vier dagen hebben we inzicht gekregen in het zorgproces, verbeterden we de wachtbeleving én ontwierpen en testten we een innovatieve oplossing.
 • Aan het eind van deze sessie heb je handvatten voor het versnellen van innovatie binnen je organisatie, weet je hoe je de zorgprofessional en patiënt bij zorgvraagstukken kunt betrekken én weet je alles over wachten bij de SEH.

Floor van Riet, UZ Lead, One Shoe
Michel van Velde, CEO, One Shoe

One Shoe is een creatief & digitaal bureau en werkt al jarenlang voor zorgorganisaties als het St. Antonius Ziekenhuis, Kanker.nl, Thuisarts.nl, Chiesi Pharmaceuticals en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Met meer dan 45 specialisten creëert het campagnes en digitale oplossingen die een positieve impact hebben op het dagelijks leven van mensen.

Mobile Healthcare Congres & iZone website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019