Break-out sessies

De frusterende dagelijkse praktijk van ICT in de zorg

 • Tijdens deze sessie gaan we het hebben over de ICT problemen waar een zorgprofessional tegenaan loopt in zijn/haar dagelijkse werk.
 • Situatieschets: Waarom is ICT op dit moment vaak een remmende factor in de zorg?
 • De werkplek van de zorgprofessional in de praktijk: hoe het ook anders kan en wat je daar als organisatie voor nodig hebt!

Koen Germers, Marketeer , Echt
Daan Kuiphuis, Salesmanager, Echt

Stand van zaken evidence-based ehealth in de praktijk, met succesvolle cases (zoals tele-cardiologie) van LUMC en National eHealth Living Lab (NeLL)

 • Enorme hoeveelheid eHealth toepassingen: noodzaak om kaf van het koren te scheiden
 • Wanneer is een toepassing evidence-based te noemen
 • Voorbeelden van goede en minder goede toepassingen van ehealth

Prof. dr. Niels Chavannes, MD, PhD, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Head of Research & Chair eHealth Applications in Disease Management, LUMC

Zorg ICT: hoe doe je dat? – Professionals in de zorg aan het woord

 • Waarde online opleiding Health Informatics in de praktijk
 • Opstellen van requirements voor elektronische gegevensuitwisseling tussen huisarts en patiënt
 • Opschaling en implementatie van eHealth oplossingen; waar moet je aan denken?

Harm Gijsbers, Projectleider Implementatie e-health NFU Citrien; Amsterdam UMC – locatie AMC

Mariëtte Willems, huisarts en programma medewerker ICT, OPEN (LHV, NHG, InEen)

Nina Eminovic, docent en opleidingscoordinator Health Informatics, Amsterdam UMC

De opleiding Health Informatics voorziet professionals in de zorg van kennis en vaardigheden om bij te dragen aan veilige en effectieve Zorg ICT. Deze master is de eerste volledig online, deeltijd opleiding op dit gebied in Nederland en bestaat uit 10 modules die ook los te volgen zijn. Elke module duurt 12 weken en neemt ca 12 uur per week in beslag. Sinds de start van de opleiding zijn er reeds 450 modulecertificaten uitgereikt en volgen 26 professionals de volledige master. In meerdere modules komen de onderwerpen eHealth en mHealth en gerelateerde onderwerpen zoals informatiestandaarden, usability, business cases, implementatie strategieën en beslissingsondersteuning aan bod.

De kliniek van de toekomst wordt nú gebouwd

 • Via de meest geavanceerde technologie een optimale patient journey, een optimale bedrijfsvoering, in een energie-neutraal gebouw, zonder balie.
 • Oogcentrum Noordholland: innovatieve werkwijze, volledig door ICT ondersteund, met een moderne bedrijfsvoering.
 • Zorg blijft alleen transparant en betaalbaar, als je deze efficiënter organiseert: een blik in de toekomst van zelfstandige behandelcentra.

Rob Wouters, Directeur, Oogcentrum Noordholland

Liam Verheul, Commercieel directeur, TIMEFF, bedenkers van het EPD Emma

In de zorg draait het altijd om de patiënt. Het is daarom TIMEFFs missie ervoor te zorgen dat behandelaars zoveel mogelijk tijd aan patiënten kunnen besteden. Met behulp van slimme technologie verlichten wij de administratieve lasten binnen zorg- en behandelcentra en zorgen we tegelijkertijd voor kortere wachtlijsten en lagere zorgkosten.

Hoe we dat doen? Technologie zit in ons DNA. Dat is ons fundament. Samen met onze uitgebreide kennis van zorg en wet- en regelgeving voor de gezondheidszorg. Vanuit die basis werken we dagelijks aan de praktische verbetering van onze software én denken we continu na over hoe de kliniek van morgen eruit moet zien.

Kinderoncologie Next Level; realisatie van het Prinses Maxima Centrum kinderoncologie

 • ICT keuzes tijdens de bouw en realisatie van een nieuw innovatief ziekenhuis. Architectuurkeuze en ICT-bouwblokken aanpak. Tijdsdruk en opschaling in ultrakorte periode.
 • Implementatie van ICT-regieorganisatie, loslaten van  operationele werkzaamheden door eigen teams, ketenpartner-benadering. Eerste ervaringen.
 • Gerealiseerde ICT oplossingen (o.a. gaming en patiënt journey), kind en ouder centraal, acceptatie door zorgprofessionals en ouders.

Dr. Richard L. Kamman, voormalig CIO, Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie Utrecht

Groeiende zorghonger vraagt om innovatie

 • Mentaliteitsverandering van de patiënt
 • Ondernemende zorgverlener of zorgverlenende ondernemer?
 • Empathische technologie als verbindende factor in de zorg

Gerard Olde Olthof, Founder, Vcare
Communicatietechnologie voor de zorg van morgen.

We staan voor grote uitdagingen binnen de gezondheidszorg.

 

Door de veranderende maatschappij en zorgbehoeftes groeit de vraag naar innovatieve oplossingen en transformeert de focus van diagnose, ziekte en zorg naar gezondheid, gedrag en preventie. Daarbij verlangt de patiënt anno nu 24/7 beantwoording van zijn zorgvraag, waardoor de zorgverlener enorm onder druk staat. Kunnen we de patiënt nog heropvoeden? Waarschijnlijk niet.

Maar door vernieuwende technologieën te verbinden kunnen we de zorgvragen beter kanaliseren en prioriteren, zodat zorgverleners weer meer tijd krijgen voor het echte zorgproces. Vcare zorgt voor een verbinding tussen zorgverleners en patiënten, maar ook tussen organisaties en bedrijven, technieken en processen. Het draait niet alleen om de techniek, maar om wat de techniek voor mensen kan doen. Welke innovatie gaat u omarmen?

Uitwisseling van zorginformatie in de Brainport-regio Eindhoven

 • Project ‘Regionale zorginfrastructuur’: 10.000 burgers in de Brainport-regio gaan gebruik maken van innovatieve dienstverleningsconcepten
 • Ondersteuning bij langer, prettig en veilig thuis wonen en meedoen in de samenleving door een zorg- en welzijnsnetwerk, een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en een regionale zorgcentrale.
 • Informatie delen, met de juiste stakeholders, op het juiste moment, op een veilige en betrouwbare manier, zodat de juiste zorg effectief verleend kan worden

Ir. Marcel de Pender, Directeur, Coöperatie Slimmer Leven (leden o.a. Catharina ziekenhuis, Maxima Medisch centrum, zorginstellingen De Zorgboog en ORO, thuiszorg Lunet en Savant, TU Eindhoven, ROC, Rabobank, gemeenten en provincie).

Coöperatie Slimmer Leven is een zorginnovatienetwerk dat samen met haar 60 leden maatschappelijke en economische uitdagingen rondom gezondheid en vitaliteit aanvliegt. Samen met haar leden heeft de Coöperatie één gezamenlijke opdracht: het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig maken. Dit betekent dat er nieuwe kansen moeten worden benut, zoals nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen, regio’s en op andere niveaus. 

Design Sprint bij Jeroen Bosch Ziekenhuis: in 4 dagen de wachtbeleving op de SEH verbeteren.

 • “Hoe kunnen we de wachtbeleving van de patiënt, die vaak drie uur moet wachten, op de Spoed Eisende Hulp verbeteren?” Deze vraag stond centraal bij onze Design Sprint bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • Een Design Sprint is een intensief proces waarin je een complex vraagstuk binnen een organisatie oplost. Van post-its en schetsen tot prototypes op de smartphone van de SEH-patiënt: in slechts vier dagen hebben we inzicht gekregen in het zorgproces, verbeterden we de wachtbeleving én ontwierpen en testten we een innovatieve oplossing.
 • Aan het eind van deze sessie heb je handvatten voor het versnellen van innovatie binnen je organisatie, weet je hoe je de zorgprofessional en patiënt bij zorgvraagstukken kunt betrekken én weet je alles over wachten bij de SEH.

Floor van Riet, UX Lead, One Shoe
Michel van Velde, CEO, One Shoe

One Shoe is een creatief & digitaal bureau en werkt al jarenlang voor zorgorganisaties als het St. Antonius Ziekenhuis, Kanker.nl, Thuisarts.nl, Chiesi Pharmaceuticals en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Met meer dan 45 specialisten creëert het campagnes en digitale oplossingen die een positieve impact hebben op het dagelijks leven van mensen.

Uw operatie? Wacht, ik teken het wel even…

 • Optimaal informeren van de patiënt; zowel voor als na de behandeling of consult door animatie of audio
 • De praktijk vertelt: 1 op de 9 patiënten begrijpt een operatiefolder niet en 60% van het gesprek is vergeten bij verlaten van de spreekkamer
 • Veel aandacht naar medische technologie, maar informatievoorziening voor de patiënt is vaak achtergesteld

Robert Jan Kroeze, Wervelkolomchirurg, Sint Maartenskliniek Nijmegen. Co-founder MedVid / ambassadeur Doc2me
Patrick van der Schaaf, Ervaringsdeskundige + ondernemer in de zorg

MedVid en Doc2me hebben een gezamenlijk doel voor ogen: het optimaal informeren van de patiënt. De wetenschap laat zien dat er op dit vlak veel ruimte voor verbetering is. Door middel van gesproken animaties wil MedVid de patiënt optimaal voorbereiden op de (operatieve) behandeling. Daarom wordt er een digitaal platform opgericht om eigen maar ook andere producties op een centrale plaats te bundelen.  Doc2me is ontstaan vanuit de wetenschap dat het gesprek tussen patiënt en arts niet volledig wordt onthouden door de patiënt. Erg vervelend dat daardoor cruciale informatie niet wordt gedeeld met naasten of dat er nog vragen achteraf zijn. Doc2me plaatst audiofiles van het consult op een veilige en geïntegreerde wijze in het patiënten portaal, zodat deze teruggeluisterd kan worden door de patiënt.

Hoe ondersteund ICT de zorg van morgen!

 • Visie UMC Utrecht op de zorg van morgen
 • Hoe gaat de inzet van ICT dit ondersteunen?
 • Waar staan we en wat gaan we de komende tijd doen?

Gilbert Bod, ICT informatiemanager strategische allianties, Directie Informatie Technologie, CIO Office, UMC Utrecht

Binnen het UMC Utrecht zijn we iedere dag bezig om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Maar de toekomst van de zorg ligt niet alleen binnen de muren van het UMC. Het UMC Utrecht wil in samenwerking met andere (regionale-) zorgverleners de patiënten voorzien van de “juiste zorg op de juiste plek”, ook buiten de fysieke muren van het UMC. Ook wil het UMC Utrecht groepen patiënten meer en meer in staat stellen om regie te nemen over zijn of haar gezondheid. De inzet van ICT is een must om deze ontwikkelingen voldoende te ondersteunen, maar kent ook vele uitdagingen.

Als partner van UMCU leveren Parsek, Cisco en Open Line  mHealth (platform)oplossingen die de zorg van morgen ondersteunen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan Proof Of Concept om het MDO oncologie te ondersteunen middels Vitaly. Het Vitaly platform (parsek) wordt als cloudplatform aangeboden door Open Line en bevat naast de workflow ondersteuning van het MDO Oncologie ook standaard integratie en interoperabiliteit volgens de IHE profielen. Tevens biedt het platform standaard integratie met de Cisco collaboratie toepassingen. Naast de module MDO (Case Conference) biedt het platform ook de modules Patient Portaal en Verwijzing (ingezet bij Maastro) en Managed Care.

Ehealth investeringen rendabel maken?

 • Relatie tussen hogere adoptie, lagere kosten en zorgproces
 • De wilgroei aan eHealth in je voordeel laten werken
 • Concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk met o.a. Bergman Clinics en Radboudumc

Vincent Schot, MSc, CEO Soulve Innovations, Founder of MediMapp
Guido van den Broek, CMIO en hoofd-halschirurg, Radboudumc

Soulve Innovations streeft naar consumeerbare zorg. Dit wil zeggen dat de patiënt, zorgverlener en zorgmanager zorg eenvoudig tot zich kunnen nemen. De oplossing MediMapp speelt hierop op in: een eenduidig en persoonlijk zorgtraject voor zorgverlener én patiënt, op basis van slimme algoritmes en in samenwerking met andere e-Health leveranciers. Hierdoor ervaren patiënten de best mogelijke zorg, met minder werkdruk voor zorgverleners en kunnen de zorgorganisaties snel inspelen innovaties en netwerkzorg.

“Care” Sessie 1 Verpleeghuis zonder verpleegoproepsysteem en digitale Snelweg

Jaap Veerhoek, adviseur Raad van Bestuur, Oktober Zorg
Paul Vos, CEO, IQ Messenger
Spreker namens Simac

“Care” Sessie 2 Transformatie naar slimme zorgdomotica centraal vanuit één omgeving meerdere locaties

Fred te Riet, Zorginnovator, Espria Groep
Paul Vos, CEO, IQ Messenger
Spreker namens Simac

“Cure” Sessie 1 Patiënten kunnen beter slapen en alarmreductie bij verpleegkundigen dankzij intelligente alarmering

Prof. Harry van Goor, hoogleraar chirurgie onderwijs,  Radboud UMC
Martijn van der Meulen, technische consultant, Zetacom

“Cure” Sessie 2 Wet- en regelgeving, realisatie en implementatie advies bij realisatie MOS / MAS

Erik Vollebregt, advocaat medical devices, Axon Lawyers
Dr. Anne Talsma, Klinisch Fysicus, Martini Ziekenhuis

Internationalisering: hoe de topsector Life Sciences & Health Nederlandse zorginnovaties ondersteunt in het buitenland

 • Leer meer over de impact van Nederlandse zorginnovaties in het buitenland
 • Leer meer over de voordelen van buitenlandse handel en R&D samenwerking voor uw organisatie
 • Maak kennis met ondersteuningsmogelijkheden geboden door de Topsector Life Sciences & Health, de Nederlandse overheid en Task Force Health Care

Micha van Lin, Managing Director, Task Force Health Care (TFHC)
Steven Jonis, Project Manager ,Task Force Health Care (TFHC)
Thérèse van den Hurk, Senior Director and chair, Teresa Happy Care
Jos de Wolf – Enraf-Nonius, Export Sales Manager, International Account Manager

Task Force Health Care (TFHC) is het privaat-publiek platform van én voor de Nederlandse Life Sciences & Sector (LSH) sinds 1996. Ons platform bestaat ​​uit partners uit de industrie, kennisinstellingen, NGO’s, zorgaanbieders en de overheid. Deze partners bieden innovatieve en duurzame oplossingen aan voor wereldwijde (en lokale) uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg. In het afgelopen decennium hebben wij duurzame relaties opgebouwd met meer dan 30 landen en een speciale focus gecreëerd op: Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. TFHC Partners kijken ernaar uit hun netwerk te verbreden en te versterken!

Zorg voor innoveren: meet the expert

 • Als zorgvernieuwer werk je aan innovaties in de zorg en gezondheid
 • Daarbij heb je vast ook vragen aan de overheid over wet- en regelgeving en bekostiging van jouw innovatie
 • De experts van Zorg voor innoveren gaan hierover graag met je in gesprek

Zorg voor innoveren is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, ZonMw en het ministerie van VWS

Renske Schapendonk, Beleidsmedewerker regulering, NZa
Hans Ossebaard, Adviseur Innovatie en e-health, Zin
Karoline Moors, AVG-helpdesk, Ministerie van VWS
Inge Valstar, Senior Programmamanager Life Sciences & Health, ZonMw

Verpleegkundigen; het hart van de (digitale) zorg

Inhoud: In deze sessie nemen twee CNIO’s (Chief Nursing Information Officers) je mee naar de alledaagse werkelijkheid op de werkvloer.

 • Waar hebben verpleegkundigen mee te maken op de werkvloer als het om digitalisering gaat?
 • Wat zijn de lessons learned?
 • Waarom is het zo ontzettend essentieel dat verpleegkundigen worden betrokken vanaf het moment van ontwerp en wat is de rol van de CNIO in deze veranderende wereld?

Jeroen Windhorst-Sjauw En Wa, voorzitter CNIO Netwerk Nederland
Christine Aberson-Blok, CNIO Noordwest Ziekenhuisgroep

Zorg voor innoveren: meet the expert (Silent session)

 • Een algemene introductie over de Verordening betreffende medische hulpmiddelen
 • Juridische kaders voor kwalificatie en classificatie van softwareproducten
 • Belangrijkste praktische aandachtspunten voor technologieleveranciers en zorginstellingen
 • QA met Bart-Jan Verhoeff over hoe het St. Jansdal omgaat met de MDR en wat de belangrijkste impact is op de organisatie

Anne Sophie Dil, Legal Consultant Digital Health Compliance bij Deloitte Legal
Rob Peters, Co-founder Digital Health Compliance, Deloitte Legal
Bart-Jan Verhoeff, Internist-nefroloog en CMIO (Ziekenhuis St. Jansdal), Clinical data scientist (dokter ai)

De mobiele patiëntenportaal app van Ziekenhuis Gelderse Vallei

 • Eén mobiele patiëntenportaal app voor patiënten, waarom eigenlijk?
 • Hoe verbetert digitale mobiele dienstverlening de patiënttevredenheid én de zorg?
 • Welke strategie en roadmap hanteert Ziekenhuis Gelderse Vallei bij de digitalisatie van haar zorgprocessen?

John van Giessen, Manager Informatisering & Automatisering Ziekenhuis Gelderse Vallei
Angelique Groot, Marketeer en eHealth expert Ziekenhuis Gelderse Vallei
Bert Mooij, Directeur bij Funatic, makers van het Patiëntenportaal platform June

Funatic levert patiëntenportalen aan zorginstellingen Door ziekenhuisprocessen te digitaliseren heeft de patiënt het gevoel in control te zijn en op elk moment zelf te kunnen beschikken over de juiste informatie. Of het nu gaat om zelf afspraken te plannen of te verzetten, slimme vragenlijsten in te vullen, een vraag aan de dokter te stellen, een persoonlijk voorlichtingspad te doorlopen of een kijkje te nemen in het medisch dossier: het patiëntenportaal zorgt dat de patiënt al deze faciliteiten op één plek en via één keer inloggen ter beschikking heeft. Het patiëntenportaal is gekoppeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier en is ook via een Mobile App te gebruiken, hiermee heeft de patiënt het digitale ziekenhuis altijd dichtbij, waar of wanneer dan ook.

Samenwerken aan opschalen E-health

 • De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) geeft een impuls aan bestaande e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis.
 • Onder begeleiding van VitaValley vertellen zorgaanbieders met een gehonoreerde SET-aanvraag hoe zij samenwerken aan het structureel inzetten van e-health in het zorgproces.
 • In deze sessie krijg je de nodige tips & tricks over het doen van een aanvraag.

Mirthe van de Belt, Senior adviseur zorgvernieuwing bij NAAST
Sander Duindam, Medeoprichter, Stichting Verbinden-met-zorg
Pasquelle van Ruiten, Programmamanager, VitaValley

Aan de slag met SET

Beeldzorg. Leefstijlmonitoring. Medicatie App. Om bestaande e-health toepassingen in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis een impuls te geven, is er de Stimuleringsregeling E-health thuis. In deze sessie praten RVO en ZonMw je graag bij over deze subsidieregeling en krijg je de nodige tips & tricks over het doen van een aanvraag.

Inge Valstar, Senior adviseur zorgvernieuwing bij NAAST
Chantal Wentink, Adviseur SET bij RVO.nl

Machine learning en kunstmatige intelligentie: van buzzwords naar concrete toepassing

 • Krijg een overzicht van recente technologische ontwikkelingen op gebied van kunstmatige intelligentie (KI/AI) in de medische sector
 • Hoe zetten zorgorganisaties, ziekenhuizen en bedrijven kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) in?
 • Wat zijn toepassingen voor mijn vakgebied of voor mijn organisatie?

Frederieke Jacobs, Oprichter SmartHealth

Frederieke is als programma-assistent verantwoordelijk voor SmartHealth’s geaccrediteerde bijscholingen en masterclasses. Naast haar werk als programma-assistent schrijft Frederieke voor online platform SmartHealth.nl, en spreekt ze regelmatig over eHealth en zorginnovatie op congressen van zorgprofessionals, brancheorganisaties, en (zorg)opleidingen.

Over SmartHealth:
SmartHealth is een media- en adviesbedrijf gespecialiseerd in digitale zorg en uitgever van een van de grootste kennisplatforms over eHealth: www.smarthealth.nl. SmartHealth doet onderzoek in opdracht van investeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars of zorginstellingen, levert advies, en organiseert bijscholingen en masterclasses voor professionals, bestuurders en innovatiemanagers in de zorg.

Femtech: hoe vrouwelijke gezondheid onderdeel wordt van technologie

 • Hoor over de opkomst van femtech: female technology, ontworpen voor en door vrouwelijke gebruikers
 • Krijg een overzicht van recente technologische ontwikkelingen op gebied van femtech en hoor waarom er in 2018 ruim 650 miljoen dollar geïnvesteerd werd in femtech bedrijven
 • Meer over de strategie van Fitbit, Apple, Google en internationale startups om in de femtech markt te stappen

Frederieke Jacobs, Oprichter SmartHealth

Frederieke is als programma-assistent verantwoordelijk voor SmartHealth’s geaccrediteerde bijscholingen en masterclasses. Naast haar werk als programma-assistent schrijft Frederieke voor online platform SmartHealth.nl, en spreekt ze regelmatig over eHealth en zorginnovatie op congressen van zorgprofessionals, brancheorganisaties, en (zorg)opleidingen.

Over SmartHealth:
SmartHealth is een media- en adviesbedrijf gespecialiseerd in digitale zorg en uitgever van een van de grootste kennisplatforms over eHealth: www.smarthealth.nl. SmartHealth doet onderzoek in opdracht van investeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars of zorginstellingen, levert advies, en organiseert bijscholingen en masterclasses voor professionals, bestuurders en innovatiemanagers in de zorg.

Verantwoordelijke inzet van machine learning ten behoeve van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg

 • Voor welke grote uitdagingen in de zorg kan machine learning een oplossing bieden, en voor welk type problemen niet?
 • Op welke manier waarborg je de meerwaarde en veiligheid van machine learning voor arts en patiënt?
 • Welke concrete voorbeelden van succesvolle toepassingen zijn er al en wat kunnen we daarvan leren over de benodigde randvoorwaarden voor implementatie en opschaling?

Willem Herter, Director Pacmed, Promovendus Digitale Zorg aan LUMC

Pacmed is in 2014 ontstaan vanuit de Nationale DenkTank, waar onder begeleiding van McKinsey onderzoek is gedaan naar de maatschappelijke waarde van Big Data, en specifiek hoe de digitalisering van de zorg gebruikt kan worden om Nederland gezonder te maken en onder welke randvoorwaarden dat duurzaam en schaalbaar van waarde is voor iedereen. Pacmed ontwikkelt en implementeert CE-gecertificeerde medische hulpmiddelen om gebaseerd op grote hoeveelheden data uit de klinische praktijk. Dit zorgt ervoor dat patiënten zorg krijgen die in de praktijk heeft bewezen te werken bij vergelijkbare patiënten, en helpt artsen om continu en direct te leren van alle beslissingen die in de zorg genomen worden.

CRDL: Contact door aanraking (Silent session)

 • Interactief contact maken als communicatie niet (meer) mogelijk is
 • Variabele aanraking en verschillende geluiden
 • Voor mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en hun zorgverleners

Yvonne Groeneveld, Adviseur, CRDL

Zorg voor een aantrekkelijke, persoonlijke en uiteindelijk preventieve gezondheidszorg

De break out sessie van Koen Kas gaan over de toekomst van de gezondheidszorg. Koen combineert wetenschap en technologie met design & bedrijfsmodelinnovaties tot nieuwe ervaringen die gezondheid opnieuw definiëren. Zijn presentatie over innovatie en creativiteit zijn visuele game-changers. Aan de hand van een paar voorbeelden stuurt hij je naar huis met een goodiebag met dingen die je de dag erna kunt toepassen.

 

Koen Kas, Healthcare futurist & Delight thinker, Vodafone

AI voor hulp bij psychische klachten

 • Hoe kan AI helpen bij psychische klachten
 • Praktijkvoorbeelden en resultaten
 • Demo van Tess: virtuele coach voor psychische gezondheid

Frank Verhoef, Directeur NewHealth Collective en Parnassia Particiaties

Over NewHealth Collective:
NewHealth Collective richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen van state-of-the-art zorgconcepten, waarbij het internet een prominente rol speelt. Onze prioriteit is om kwalitatief goede zorg toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Volgens ons kan de gezondheidszorg beter, toegankelijker en goedkoper.

 

Wij bieden online behandelingen aan voor psychische problematiek waaronder depressie, angst, mentale weerbaarheid, verslaving en burn-out. Deze online behandelingen worden ingezet door huisartsen, praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ), hulpverleners in de generalistische en specialistische GGZ en bij de aanpak van psychisch verzuim in de bedrijfszorg. Ook belangstellenden   kunnen zelf een online behandeling aanschaffen om zelfstandig hun weerbaarheid te vergroten of een online cursus naar keuze te volgen.

 

NewHealth Collective brengt de professional en de cliënt dichter bij elkaar. Wij begeleiden instellingen, praktijken en bedrijven bij het ontwerp, de implementatie en verbeteren van e-health. Dit doen we servicegericht en persoonlijk.

De belofte van IoT, (big) data en 5G. Gaan we hiermee ècht de grote uitdagingen in de zorg aanpakken?

Personeelstekorten, groeiende zorgvraag en hoge administratielast. De zorg kent flinke uitdagingen. De inzet van nieuwe technologieën als Internet of Things, big data en binnenkort ook 5G worden gezien als het ei van Columbus om dit soort uitdagingen aan te pakken. De grote vraag is: hoe dan en waar start je? In deze ronde tafel sessie staan John en Jelmer aan de hand van concrete industrievoorbeelden stil bij de mogelijkheden die digitalisering biedt. Ze benoemen niet alleen de succesverhalen, maar ook de uitdagingen en bieden plan van aanpak om digitalisering succesvol in te zetten.

 

Jelmer Letterie, Senior Proposition Manager IoT & 5G, Vodafone Business
John de Kok, Industry Lead Life Sciences / Partner, Deloitte

DialogueTrainer Zorg: innovatieve gesprekstraining

 • Oefen lastige zorggesprekken online met virtuele trainingsacteurs: anywhere, anytime
 • Drie complete leermodules met 13 veelvoorkomende zorggesprekken
 • Vernieuwend leren op laagdrempelige wijze, met inzicht in scores en feedback

 

Renske de Beijer, Accountmanager, Dialogue Trainer

De frustrerende dagelijkse praktijk van ICT in de zorg

 • Tijdens deze sessie gaan we het hebben over de ICT problemen waar een zorgprofessional tegenaan loopt in zijn/haar dagelijkse werk
 • Situatieschets: Waarom is ICT op dit moment vaak een remmende factor in de zorg?
 • De werkplek van de zorgprofessional in de praktijk: hoe het ook anders kan en wat je daar als organisatie voor nodig hebt!

 

Daan Kuiphuis, Salesmanager, Echt

Karel-Pepper in de zorg

 • Wat doet Karel Pepper
 • Wat gaat hij doen
 • Integratie van een robot in de zorg, wat betekent het voor bewoners en personeel

 

Digitale Zorgketen: De Risico’s van Morgen

 • Maak risico’s onderdeel van je test- & releaseproces
 • Software updates ‘in control’ doorvoeren. Hoe dan?
 • Blijf compliant én wendbaar met TestAutomation

 

Mobile Healthcare, Data Driven Healthcare, OuderenzorgTECH website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020