Break-out sessies

Zorg op afstand, dementie, mantelzorg, kan het en hoe werkt het?

 • Hoe werkt zorg op afstand voor mensen met (beginnend) dementie en hun mantelzorger?
 • Voorbeelden uit de praktijk (gemeente Groningen en Geriant) en interactief gesprek over de kansen en uitdagingen voor medewerkers en cliënten
 • Live ervaren hoe zorg op afstand werkt

Lennart Rog, Manager DigiContact, Stichting Philadelphia Zorg

Digitale grip op gezondheid: een succesverhaal

 • Bewezen zorgtechnologie ondersteunt cliënt gericht werken
 • Goed voorbereid zijn op Wet Zorg en Dwang
 • Niet de ziekte, maar wat cliënt nog wel kan staat centraal
 • Zorgmedewerkers krijgen meer inzicht en rust in zorgproces

Dr. Phyleen de Jong, Manager Zorg en Wonen, Markenheem

Wouter Meijer, Product Owner, ZorgVrij KPN Health en algemeen bestuurslid WDTM

KPN Health, grip op gezondheid

Om uw behoefte aan zorginnovatie concreet vorm te geven, bent u bij KPN Health aan het juiste adres. Met meer dan 10 jaar ervaring in de sector zijn we dé ICT-partner voor de zorg. Wij geloven dat digitale transformatie bijdraagt aan het verbeteren van de patiëntveiligheid, uw medewerkerstevredenheid en de kwaliteit van de zorg. Daarom faciliteren we zorgorganisaties bij het onderzoeken van innovatieve, technologische en digitale mogelijkheden voor hun organisatie. We ontzorgen u daarbij, door ICT-beheer integraal over te nemen en helpen bij de realisatie van zorg op afstand. Ook helpen wij u bij het ontwikkelen en implementeren van gevalideerde eHealth-oplossingen die voldoen aan strikte veiligheidseisen.

Senioren langer en veiliger automobiel

 • Het AAL CuARdian Angel (CARA) project heeft in drie Europese landen onder circa 2000 senioren onderzocht hoe belangrijk automobiliteit is voor senioren. Het is duidelijk dat het onderwerp automobiliteit mensen aan het hart gaat.
 • Diverse oplossingsrichtingen zijn verkend en getest met eindgebruikers en drie zijn verder uitgewerkt.
 • De presentatie zal ingaan op het werken met eindgebruikers gedurende het onderzoek, hun bevindingen en het beoogde businessmodel.

Ir. Guido Sluijsmans, CEO/ co-founder, SD-Insights
Nora Ramadani, Projectleider AAL (Active and Assisted Living), kbo-pcob

Het CuARdian Angel project had als doel onderzoek te doen naar (nieuwe) services om ouderen te ondersteunen om op een veilige manier langer te kunnen blijven autorijden. Daarbij wilde het consortium met heel veel ouderen in gesprek gaan en concept oplossingen schetsen. Er is nieuwe kennis opgedaan over het belang van automobiliteit van senioren en het gebruik van bestuurdersondersteunende systemen. Het project heeft meerdere oplossingen geschetst en daarvan heeft het drie oplossingen nader uitgewerkt en uitgebreid getest met senioren. Deze oplossingen heten CARA Self test, CARA MyCoach en CARA MyRoad. Meer info: www.cuardian-angel.eu

Er op uit! Maar waar is het aangepaste toilet?

 • I-toilet en Toilet4 me: wat vooraf ging en wat we onderzocht hebben onder eindgebruikers en stakeholders
 • Eindgebruikers, stakeholders en opdrachtgevers: waar is het beleid?
 • Groot project: de ontwikkeling van een aanpasbaar (i.e. speciaal gepersonaliseerd) toilet

Liesbeth Gaasbeek, Directeur, Stichting Gouden dagen
Monique Eijke, Directeur, Sanmedi bv

Iedereen wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dat willen ze zelf en dat wil de politiek. Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld en de resultaten zijn bemoedigend.  Maar waarom is er dan zo weinig aandacht voor ‘er op uit!’ Wordt eenzaamheid het nieuwe probleem? Wat kunnen we er aan doen? In het Toilet4me onderzoeksproject proberen we een sanitaire  voorziening te ontwikkelen die alle mensen met een beperking in staat stelt met een gerust hart hun huis te verlaten. Ook zij moeten een sanitaire stop kunnen maken. Gewoon weer naar een museum, een winkelcentrum of iets anders ‘gewoon’. Kom luisteren naar onze bevindingen en deel ons enthousiasme om er iets aan te doen!

 

In ons vooronderzoek spraken we (o.a.) met eindgebruikers, opdrachtgevers en stakeholders om een goed beeld te krijgen van het speelveld/ de situatie in Nederland. De eindgebruikers gaven ons een kijkje in hun (vaak eenzame) leven, waarbij de beschikbaarheid van aangepast sanitair in eigen huis hun leven een stuk waardiger maakt. Niettemin is daar de schroom om het eigen veilige thuis te verlaten omdat diezelfde prettige voorziening er buitenshuis niet is. De wil om te participeren in de maatschappij is er zeker wel, maar de mogelijkheden ontbreken. Opdrachtgevers en stakeholders (bijvoorbeeld overheden) geven aan dat beleid om in deze voorzieningen te voorzien ontbreekt. Waar kan structureel budget gevonden worden om openbare en aangepaste voorzieningen te plaatsen en te onderhouden? Hoe komen de Britten aan hun succesvolle ‘changing places’?

Gezonde Botten, digitale stroomlijningen van osteoporosezorg

 • Aantoonbaar minder fracturen
 • Profilering met eenvoudige app voor de oudere doelgroep
 • Eén werkwijze voor alle specialisten, huisartsen en thuiszorg

Albert van de Wiel, internist n.p., hoogleraar clinical medicine and isotopes for health Medworq

Een groot aantal Nederlanders heeft osteoporose (900.000) en door de afnemende botkwaliteit hebben zij een verhoogd fractuurrisico. Jaarlijks zijn er 39.000 osteoporose-gerelateerde botbreuken. Breuken betekenen niet alleen pijn en ongemak, maar ze kunnen ook leiden tot blijvende beperkingen en bij ouderen zelfs tot vroegtijdige sterfte. Daarnaast leiden fracturen tot bezoeken aan het ziekenhuis, operaties, revalidatie en verzuim van werk; de kosten die daarmee gepaard gaan zijn naar schatting meer dan 1 miljard euro per jaar. Het aantal personen met osteoporose blijft naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen, onder andere door de vergrijzende bevolking.

 

De huidige zorg voor osteoporose is reactief, wisselt in kwaliteit en is soms volledig afwezig. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo is er sprake van wisselende verantwoordelijkheid onder de betrokken medische disciplines, ontbreekt er eenduidig beleid en ervaren patiënten vaak geen urgentie, waardoor zij weinig betrokken zijn bij de behandeling. Het gevolg hiervan is dat de osteoporose vaak geen (optimale) behandeling krijgt en patiënten een verhoogde kans hebben op een (her-)fractuur.

 

In zijn werk als internist ervaarde prof. dr. Albert van de Wiel deze problemen en zocht naar een oplossing om de zorg voor osteoporose patiënten te verbeteren. Samen met Medworq heeft hij het gezondheidsprogramma Gezonde Botten ontwikkeld. Dit programma heeft als belangrijkste doel heeft het aantal osteoporose-gerelateerde fracturen te verminderen. Het faciliteert een eenduidige werkwijze voor alle betrokken zorgverleners. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de digitale ‘shared decision making’ tool voor de patiënt én de zorgverlener. Deze digitale tool zorgt dat de patiënt meer betrokken is bij haar eigen zorgproces en stimuleert de patiënt én arts om via gezamenlijke besluitvorming tot de best passende behandeling komen.

Leven in vrijheid dankzij dynamische leefcirkels

 • Hoe kunnen we de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van mensen met dementie vergroten, zowel in de thuissituatie als binnen een instelling?
 • FreeWalker is een lerend systeem en houdt het verplaatsingsgedrag van de gebruiker bij. Op deze manier ontwikkelen zich dynamische leefcirkels, veilige zones voor de persoon met dementie. Komt de gebruiker buiten een leefcirkel of is er een onverwachte gebeurtenis, dan verstuurt het systeem automatisch een bericht naar naasten, de zorgprofessional of de gebruiker zelf
 • Eerste resultaten van Freewalker uit co-creatie sessies en evaluaties met eindgebruikers

Hendrik Buimer, Onderzoeker, Vilans
Matthieu Arendse, Innovatieadviseur, TanteLouise (biedt zorg aan 1.100 cliënten in zorgcentra en verpleeghuizen, met 1.800 medewerkers en 850 vrijwilligers, behoort op het gebied van innovatie en vernieuwing tot de toonaangevende zorginstellingen in Nederland)

 

Een toekomst vol technologie

ZuidOostZorg gelooft dat technologie onmisbaar is voor het ontwikkelen van slimme en toekomstbestendige zorg. Technologie zal volgens ZuidOostZorg bijdragen aan het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid, maar ook een antwoord bieden op vraagstukken als het personeelstekort in de zorg en de stijgende zorgvraag.

 • Visie op zorg en Zorgtechnologie
 • Ervaringen van de werkvloer
 • Co-creatie en de toekomst

Roelfien Erasmus, Beleidsmedewerker, ZuidOostZorg
Hennie de Vries, HBO VGG, ZuidOostZorg

De do’s en don’ts van beeldzorg bij thuiszorgorganisaties

ZuidOostZorg gelooft dat technologie onmisbaar is voor het ontwikkelen van slimme en toekomstbestendige zorg. Technologie zal volgens ZuidOostZorg bijdragen aan het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid, maar ook een antwoord bieden op vraagstukken als het personeelstekort in de zorg en de stijgende zorgvraag.

 • Beeldzorg, zo werkt het in de praktijk?
 • Wat zijn de kritische succesfactoren?
 • Hoe ga je om met de barrières binnen je eigen organisatie?

Mirthe van der Belt, Senior Adviseur Zorgvernieuwing, Medisch Service Centrum NAAST
Joost Hermanns, Bedenker van UwCompaan

Nieuwe ontwikkelingen: sociaal verbinden onder uitdagende omstandigheden

Ondanks het omvangrijke gebruik van internet in Nederland, heeft lang niet iederéén de digitale vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Het AAL project Kith&Kin ontwikkelde een oplossing om die ook voor hen sociale verbinding mogelijk maakt.

 • Video contact voor mensen met dementie en mensen met weinig of geen digitale vaardigheden
 • Module om onderliggende problematiek van eenzaamheid aan te pakken

Greet Kamminga, Senior Adviseur, CMO Flevoland
Robbert Smit, Founder, YoooM

Technologie als ondersteuning bij het werven, managen en belonen van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in het ondersteunen van ouderen. Maar hoe interesseer en motiveer je mensen voor vrijwilligerswerk?

 • Hoe kan een goed ecosysteem een zorgorganisatie helpen vrijwilligers de waardering te geven die ze verdienen?
 • Het MyMate project zet technologie in om vrijwilligerswerk en vrijwilligers te waarderen en het beheer te vereenvoudigen.
 • Een demo van het MyMate platform en ervaringen met het gebruik

Nina van der Vaart, Teamleider Innovatie, Ouderenfonds
Paul Pelsmaeker, Projectleider, Mymate en Stichting Digitalezorg.nl

Technologie verandert onze manier van werken

 • De eerste ervaringen met slimme luiers en slimme brillen
 • Leidt nieuwe zorgtechnologie tot Anders Werken in de langdurige zorg?
 • Wat leer je van regionale samenwerking als je nieuwe zorgtechnologie gaat gebruiken?

Nils van de Reijt, projectleider Anders Werken, tanteLouise
Johan Vesseur, senior adviseur eHealth, Vilans
Een panel van deskundigen

Mobile Healthcare, Data Driven Healthcare, OuderenzorgTECH website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020