Break-out sessies

Zorg op afstand, dementie, mantelzorg, kan het en hoe werkt het?

 • Hoe werkt zorg op afstand voor mensen met (beginnend) dementie en hun mantelzorger?
 • Voorbeelden uit de praktijk (gemeente Groningen en Geriant) en interactief gesprek over de kansen en uitdagingen voor medewerkers en cliënten
 • Live ervaren hoe zorg op afstand werkt

Lennart Rog, Manager DigiContact, Stichting Philadelphia Zorg

Digitale grip op gezondheid: een succesverhaal

 • Bewezen zorgtechnologie ondersteunt cliënt gericht werken
 • Goed voorbereid zijn op Wet Zorg en Dwang
 • Niet de ziekte, maar wat cliënt nog wel kan staat centraal
 • Zorgmedewerkers krijgen meer inzicht en rust in zorgproces

Dr. Phyleen de Jong, Manager Zorg en Wonen, Markenheem

Wouter Meijer, Product Owner, ZorgVrij KPN Health en algemeen bestuurslid WDTM

KPN Health, grip op gezondheid

Om uw behoefte aan zorginnovatie concreet vorm te geven, bent u bij KPN Health aan het juiste adres. Met meer dan 10 jaar ervaring in de sector zijn we dé ICT-partner voor de zorg. Wij geloven dat digitale transformatie bijdraagt aan het verbeteren van de patiëntveiligheid, uw medewerkerstevredenheid en de kwaliteit van de zorg. Daarom faciliteren we zorgorganisaties bij het onderzoeken van innovatieve, technologische en digitale mogelijkheden voor hun organisatie. We ontzorgen u daarbij, door ICT-beheer integraal over te nemen en helpen bij de realisatie van zorg op afstand. Ook helpen wij u bij het ontwikkelen en implementeren van gevalideerde eHealth-oplossingen die voldoen aan strikte veiligheidseisen.

Senioren langer en veiliger automobiel

 • Het AAL CuARdian Angel (CARA) project heeft in drie Europese landen onder circa 2000 senioren onderzocht hoe belangrijk automobiliteit is voor senioren. Het is duidelijk dat het onderwerp automobiliteit mensen aan het hart gaat.
 • Diverse oplossingsrichtingen zijn verkend en getest met eindgebruikers en drie zijn verder uitgewerkt.
 • De presentatie zal ingaan op het werken met eindgebruikers gedurende het onderzoek, hun bevindingen en het beoogde businessmodel.

Ir. Guido Sluijsmans, CEO/ co-founder, SD-Insights

Het CuARdian Angel project had als doel onderzoek te doen naar (nieuwe) services om ouderen te ondersteunen om op een veilige manier langer te kunnen blijven autorijden. Daarbij wilde het consortium met heel veel ouderen in gesprek gaan en concept oplossingen schetsen. Er is nieuwe kennis opgedaan over het belang van automobiliteit van senioren en het gebruik van bestuurdersondersteunende systemen. Het project heeft meerdere oplossingen geschetst en daarvan heeft het drie oplossingen nader uitgewerkt en uitgebreid getest met senioren. Deze oplossingen heten CARA Self test, CARA MyCoach en CARA MyRoad. Meer info: www.cuardian-angel.eu

Er op uit! Maar waar is het aangepaste toilet?

 • I-toilet en Toilet4 me: wat vooraf ging en wat we onderzocht hebben onder eindgebruikers en stakeholders
 • Eindgebruikers, stakeholders en opdrachtgevers: waar is het beleid?
 • Groot project: de ontwikkeling van een aanpasbaar (i.e. speciaal gepersonaliseerd) toilet

Liesbeth Gaasbeek, Directeur, Stichting Gouden dagen
Monique Eijke, Directeur, Sanmedi bv

Iedereen wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dat willen ze zelf en dat wil de politiek. Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld en de resultaten zijn bemoedigend.  Maar waarom is er dan zo weinig aandacht voor ‘er op uit!’ Wordt eenzaamheid het nieuwe probleem? Wat kunnen we er aan doen? In het Toilet4me onderzoeksproject proberen we een sanitaire  voorziening te ontwikkelen die alle mensen met een beperking in staat stelt met een gerust hart hun huis te verlaten. Ook zij moeten een sanitaire stop kunnen maken. Gewoon weer naar een museum, een winkelcentrum of iets anders ‘gewoon’. Kom luisteren naar onze bevindingen en deel ons enthousiasme om er iets aan te doen!

 

In ons vooronderzoek spraken we (o.a.) met eindgebruikers, opdrachtgevers en stakeholders om een goed beeld te krijgen van het speelveld/ de situatie in Nederland. De eindgebruikers gaven ons een kijkje in hun (vaak eenzame) leven, waarbij de beschikbaarheid van aangepast sanitair in eigen huis hun leven een stuk waardiger maakt. Niettemin is daar de schroom om het eigen veilige thuis te verlaten omdat diezelfde prettige voorziening er buitenshuis niet is. De wil om te participeren in de maatschappij is er zeker wel, maar de mogelijkheden ontbreken. Opdrachtgevers en stakeholders (bijvoorbeeld overheden) geven aan dat beleid om in deze voorzieningen te voorzien ontbreekt. Waar kan structureel budget gevonden worden om openbare en aangepaste voorzieningen te plaatsen en te onderhouden? Hoe komen de Britten aan hun succesvolle ‘changing places’?

Gezonde Botten, digitale stroomlijningen van osteoporosezorg

 • Aantoonbaar minder fracturen
 • Profilering met eenvoudige app voor de oudere doelgroep
 • Eén werkwijze voor alle specialisten, huisartsen en thuiszorg

Albert van de Wiel, internist n.p., hoogleraar clinical medicine and isotopes for health TU Delft

Leven in vrijheid dankzij dynamische leefcirkels

 • Hoe kunnen we de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van mensen met dementie vergroten, zowel in de thuissituatie als binnen een instelling?
 • FreeWalker is een lerend systeem en houdt het verplaatsingsgedrag van de gebruiker bij. Op deze manier ontwikkelen zich dynamische leefcirkels, veilige zones voor de persoon met dementie. Komt de gebruiker buiten een leefcirkel of is er een onverwachte gebeurtenis, dan verstuurt het systeem automatisch een bericht naar naasten, de zorgprofessional of de gebruiker zelf
 • Eerste resultaten van Freewalker uit co-creatie sessies en evaluaties met eindgebruikers

Hendrik Buimer, Onderzoeker, Vilans
Matthieu Arendse, Innovatieadviseur, TanteLouise (biedt zorg aan 1.100 cliënten in zorgcentra en verpleeghuizen, met 1.800 medewerkers en 850 vrijwilligers, behoort op het gebied van innovatie en vernieuwing tot de toonaangevende zorginstellingen in Nederland)

 

Mobile Healthcare Congres & iZone website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019