Programma:

09:15 – 09:45 uur  

10:00 – 10:45 uur

11:30 – 12:15 uur

13:15 – 14:00 uur

13:15 – 14:00 uur

14:15 – 14:45 uur

15:15 – 16:00 uur

PLENAIR: De WEGIZ, en nu?

Standaardisatie en harmonisatie

EU Digital Covid Certificate

PLENAIR: Bestuurdersdebat over netwerkzorg

Ronde tafel: API’s in de zorg

Van goede registratie naar goed hergebruik

Implementatie en gebruik van standaarden

Schrijf je gratis in

Plenaire sessies – Polar zaal:

De Wegiz, en nu?

09:15 – 09:45 uur

De wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt. Wat moet er gebeuren om de gegevensuitwisseling digitaal te krijgen? Denk aan Eenheid van Taal en Techniek. Randvoorwaarde is governance op orde: wie pakt de regie en wie moet welke rol spelen? Daarnaast moet de communicatierol goed ingevuld worden. Bij communicatie speelt Amigo een rol. En dieper op detail spelen bibliotheken een rol.

Spreker:

Conchita Kleijweg, Manager Advies & Innovatie, Nictiz

Bestuurdersdebat over netwerkzorg

13:15 – 14:00 uur

Bestuurdersdebat met:

  • Leonique Niessen, Directeur-bestuurder Nictiz
  • Mariëlle Bartholomeus, Bestuurder Rivas Zorggroep
  • Monique Valentijn, Lid van Raad van bestuur, St. Antonius ziekenhuis
  • Dianda Veldman, Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie
  • Anita Wydoodt, Bestuurder Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis

Nictiz programma – Mission I zaal

Standaardisatie en harmonisatie

10:00 – 10:45 uur

Hoe ga je van een complex en gefragmenteerd landschap naar geharmoniseerde standaardisatie? Deze interactieve sessie gaat over het bundelen van kennis en krachten. Over het gezamenlijk keuzes maken en jezelf daaraan committeren ten behoeve van het collectieve belang. De ontwikkeling van de nieuwe informatiestandaard voor vaccinatie is een mooi voorbeeld van samenwerking.

Sprekers:

Richard de Jong, projectleider vaccinatiestandaard
Ananta Sotthewes, product manager jeugdgezondheidszorg en geboortezorg

EU Digital COVID Certificate (DCC)

11:30 – 12:15 uur

Van eerste idee naar 500 miljoen DCC’s in 35 landen binnen een half jaar

Toen de vaccinatie tegen COVID-19 in Europa begon, werd al snel duidelijk dat het voor elk land heel lastig zou worden om een vaccinatiebewijs uit andere landen goed te kunnen controleren. Daarom hebben de Europese landen gezamenlijk afgesproken dat er 1 Europees systeem voor coronabewijzen moest komen voor een internationaal uitwisselbare oplossing. In zeer korte tijd (half jaar!) hebben meer dan 150 experts uit alle EU landen de technische specificaties opgesteld voor een veilige , betrouwbare en praktische oplossing om informatie over vaccinaties, testresultaten en herstel na doorgemaakte ziekte ook internationaal geaccepteerd te krijgen. En met succes!

Vincent van Pelt, expert van Nictiz en voorzitter van de eHealth Network Subgroup on Technical Interoperability, vertelt graag meer over dit op standaarden gebaseerde project, de samenwerking en over de lessen die eruit kunnen worden getrokken.

API’s in de zorg – rondetafelgesprek

13:15 – 14:00 uur

Conchita Kleijweg gaat als gespreksleider in gesprek met Remko Nienhuis (Melius Health Informatics), Corné Mulder (UMC), Mark de Lange (Vital Innovators) en Gerda Meijboom (Informatiearchitect bij Nictiz) over het nut en de noodzaak van API’s in de zorg. Hierin zal onder andere aan bod komen hoe zorginformatie met behulp van API’s toegankelijker kan worden gemaakt. Ook zal worden besproken waarom er een landelijke API-strategie moet komen, wat daarmee wordt bereikt en wie moeten worden betrokken bij de opzet.

Van goede registratie naar goed hergebruik

14:15 – 14:45 uur

Bij traditionele verslaglegging is informatie niet altijd geschikt voor hergebruik. Dat is jammer, want hergebruik van medische gegevens levert op meerdere vlakken voordelen op. Zo wordt informatie bijvoorbeeld inzichtelijker voor de patiënt, maar ook innovaties komen beter van de grond wanneer meer goede data kan worden hergebruikt. In deze interactieve sessie bespreekt Pim Volkert hoe we van de huidige manier van verslaglegging naar de gewenste situatie kunnen gaan, waarbij data goed kan worden hergebruikt en uitgewisseld. Om te beginnen moet er Eenheid van Taal zijn: het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een medisch begrip. Pim gaat onder andere in op de vraag: “Wat is de rol van de zorgverlener en de ICT-leverancier bij Eenheid van Taal?”

Implementatie en gebruik van standaarden

15:15 – 16:00 uur

Digitale informatie-uitwisseling, waar begin ik?
Onze maatschappij kan niet meer zonder ICT. De bankensector en reisbranche hebben bijvoorbeeld de afgelopen decennia grote stappen in de digitalisering gemaakt. De zorg ook, maar de fax en de telefoon worden nog veelvuldig gebruikt. Nictiz ging het afgelopen jaar in gesprek met zorgverleners over wat zij als hiccups ervaren voor digitale informatie-uitwisseling. Waarom verloopt de digitale informatie-uitwisseling in de zorg niet zo soepel? Een van de belangrijkste uitkomsten was: ‘ik wil wel, maar waar moet ik beginnen?’. Gert Koelewijn en Henk Hutink, experts van Nictiz, geven tijdens deze sessie de oplossing!

Sprekers:

Henk Hutink, Teamlead Advies & Innovatie
Gert Koelewijn, Productmanager en programmamanager