Slimme zorg voor morgen? Nú samenwerken

De piek van de coronacrisis ligt – hopelijk – achter ons. Wat hebben we ervan geleerd? Allereerst: voor goede zorg is samenwerking onontbeerlijk maar ook lastig te realiseren. Ten tweede: als het moet, kunnen we in korte tijd veel vooruitgang boeken. Hoe nu verder? Wat houden we vast en wat gaan we doorontwikkelen? Presentator Eva […]

rhythm, partner van het Mobile Healthcare congres

Zorgverlening verbeteren door inzet van wetenschappelijke kennis “Zorgverlening vraagt om slim zijn in wat je doet en hoe je het doet.” Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vraagt om zowel voortgaande innovatie op medische- en zorginhoudelijke aspecten als op continue verbetering van processen. Met de continue ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening ontstaat er een […]

Netwerkzorg van grote waarde voor de patiënt

In het verbeteren van de gezondheidszorg speelt het verbeteren van de informatieuitwisseling en samenwerking tussen alle betrokkenen een belangrijke rol. In de huidige praktijk ligt de kennis over een patiënt nog teveel verspreid. Virtual connected care, dat zich sinds corona in een stroomversnelling bevindt, is in dat opzicht een enorme stap vooruit. Zorg via een […]

Minddistrict, partner van het Mobile Healthcare congres

Maak netwerkzorg realiteit in je regio Hoe ondersteunt Evie precies netwerkzorg? Wat hebben we geleerd in de afgelopen 4 jaar? We geven in deze sessie antwoord op deze vragen en gaan graag met je in gesprek.  Sprekers: Minddistrict – hét softwareplatform voor de zorgprofessional Ondersteun je cliënten met 1 platform vol interventies, communicatietools, data-inzichten en […]

Health~Holland, partner van het Mobile Healthcare congres

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) maakt zich als coördinator van de uitvoering samen met publieke en private partijen hard voor de economische kansen van het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Dit doet de coalitie aan de hand van de vijf Gezondheid & Zorg-missies, opgesteld door het ministerie van […]

Ortec, partner van het Mobile Healthcare congres

Integraal capaciteitsmanagement: succes door slimmer organiseren De zorg in Nederland stond de afgelopen decennia al onder druk door de vergrijzing, een tekort aan zorgpersoneel en een groeiende vraag. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het schaarse zorgpersoneel al op de toppen van zijn tenen loopt. Om de druk op de zorgsector te verminderen […]

‘Zie mobile healthcare niet als een project, maar als een veranderproces’

Technologie vormt zelden een langdurige bottleneck. Wat vandaag nog een droom is, is morgen werkelijkheid. Organisatieadviseur Wouter ten Have: ‘Niet de technologie maar de mensen bepalen of je veranderingsproces een succes wordt.’ Waar ligt jouw expertise en hoe vertaal je dit naar de zorgsector? ‘Ik heb kennis van organisaties, niet specifiek van de zorgsector. Je […]

D&A, Partner van het Mobile Healthcare congres

D&A medical group adviseert en begeleidt al ruim 20 jaar organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van een digitale strategie en de slimme toepassing van informatie en digitale technologieën in het zorgproces. We adviseren op strategisch en tactisch niveau, vanuit diepgaande kennis van de zorg, met een flinke dosis pragmatisme. Al vele jaren zijn […]

Echte zorg, echte mensen, ondersteund door behulpzame IT

Op 17 november 2021 zal spreker Jochem van Hal tijdens het Mobile Healthcare met jullie op zoek gaan naar de WHY van de zorg IT. En vervolgens het HOE dan. Waarom hebben we interoperabiliteit nodig voor echte netwerkzorg? Antwoorden en dialoog over uitwisselingsvraagstukken. Wat heb jij aan IT? Wat is de vertaling van Medmij, PGO, […]

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021