rhythm, partner van het Mobile Healthcare congres

Zorgverlening verbeteren door inzet van wetenschappelijke kennis ā€œZorgverlening vraagt om slim zijn in wat je doet en hoe je het doet.ā€ Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vraagt om zowel voortgaande innovatie op medische- en zorginhoudelijke aspecten als op continue verbetering van processen. Met de continue ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening ontstaat er een […]

Health~Holland, partner van het Mobile Healthcare congres

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) maakt zich als coƶrdinator van de uitvoering samen met publieke en private partijen hard voor de economische kansen van het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Dit doet de coalitie aan de hand van de vijf Gezondheid & Zorg-missies, opgesteld door het ministerie van […]

Ortec, partner van het Mobile Healthcare congres

Integraal capaciteitsmanagement: succes door slimmer organiseren De zorg in Nederland stond de afgelopen decennia al onder druk door de vergrijzing, een tekort aan zorgpersoneel en een groeiende vraag. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het schaarse zorgpersoneel al op de toppen van zijn tenen loopt. Om de druk op de zorgsector te verminderen […]

D&A, Partner van het Mobile Healthcare congres

D&A medical group adviseert en begeleidt al ruim 20 jaar organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van een digitale strategie en de slimme toepassing van informatie en digitale technologieĆ«n in het zorgproces. We adviseren op strategisch en tactisch niveau, vanuit diepgaande kennis van de zorg, met een flinke dosis pragmatisme. Al vele jaren zijn […]

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021