ยป De technologie moet ondersteuning bieden aan de zorgtransformatie, maar hiervoor hebben we een betere gegevensuitwisseling binnen de netwerkzorg nodig. Tijdens dit congres bieden we de sector een platform voor kennisuitwisseling om regionale samenwerkingen in gang te zetten.

Via inspirerende keynotes en break-out sessies gaan we in op o.a.:

 • Organisatieverandering; leren van digitale transformaties uit andere sectoren
 • Data-driven Healthcare en het gebruik van AI, hoe laten we dit slagen
 • Technologische hulpmiddelen voor personalised healthcare en preventieve gezondheidzorg

Ben je op zoek naar innovatie, inspiratie en informatie over digitale ontwikkelingen in de zorg?

Schrijf je dan nu in voor dit hybride congres op 17 november.

Gratis inschrijven

Trending topics

 • Interdisciplinaire samenwerking
 • Digitale gegevensuitwisseling in de zorg
 • Integraal capaciteitsmanagement
 • Zorg op Afstand โ€“ domotica
 • Security
Download het programma
 • Data / AI
 • Eenheid van Taal
 • Wet & regelgeving
 • Preventie

De eerste sprekers zijn bekend:

Pier Eringa

Voormalig voorzitter RvB Albert Schweitzer Ziekenhuis, Prorail en Transdev

Bekijk alle sprekers

Wouter ten Have

Organisatieadviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Sabine Uitslag

Dagvoorzitter

Peter Hinssen

Partner – Nexxworks