Programma Data Driven Healthcare

Waar gaat het congres Data Driven Healthcare over?

Data krijgt een steeds belangrijker plaats in onze gezondheidszorg. Er is steeds meer data en er zijn steeds meer databronnen beschikbaar. Door deze op de juiste manier toe te passen, aan elkaar te koppelen, kan de informatie hieruit omgezet worden in het verrijken van kennis rondom de patiënten zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering in de zorg. Zodat de zorg efficiënter, meer op maat, met minder fouten en daardoor goedkoper kan worden geleverd.

Het gebruik van Big Data in ziekenhuizen:

Kan de wetenschap vooruit helpen als het wordt ingezet bij het inrichten en uitvoeren van onderzoek.

Kan helpen om beter inzicht te krijgen in waarom medicijnen bij bepaalde patiënten wel werken en bij anderen niet.

Uit bijvoorbeeld zelfmeettoepassingen, kan bijdragen aan de preventie van het ontstaan van ziekten.

Kan een bijdrage leveren aan betere zorgverlening aan patiënten, fraude-opsporing en de voorspelling van zorgprevalentie in een bepaald gebied.

Meer informatie over Data Driven Healthcare

Wat is Big Data, hoe kan big data worden toegepast en welke uitdagingen staat de gezondheidszorg te wachten met big data?
Het gebruik van big data kan de wetenschap vooruit helpen als het wordt ingezet bij het inrichten en uitvoeren van onderzoek. Het gebruik van meer data die de specifieke kenmerken van iedere individuele deelnemende patiënt in kaart brengen, kan bijvoorbeeld helpen om beter inzicht te krijgen in waarom medicijnen bij bepaalde patiënten wel werken en bij anderen niet.

 

De grote hoeveelheden data, die bijvoorbeeld in toenemende mate uit zelfmeettoepassingen komen, kunnen goed bijdragen aan de preventie van het ontstaan van ziekten. Daarnaast kan big data ook een bijdrage leveren aan betere zorgverlening aan patiënten, fraude-opsporing en de voorspelling van zorgprevalentie in een bepaald gebied.

 

Gegevens structureren
En een belangrijke uitdaging is het structureren van gegevens. Hoe wordt informatie vastgelegd en uitgewisseld. Hoewel er veel standaarden in de zorg worden toegepast, is interoperabiliteit tussen de informatiesilo’s ver te zoeken. Zorgaanbieders registreren en verzamelen informatie op verschillende manieren in veel verschillende systemen. Uitwisseling daartussen is een moeizaam proces.

 

Het toepassen van Personalized medicine wordt door de bundeling van data een realiteit. Maar door het gemakkelijker beschikbaar krijgen van patiënten data worden ook andere vraagstukken belangrijker. Hoe staat het met de privacy van deze persoonsgegevens? Wie kunnen allemaal toegang krijgen tot deze gegevens? Hoe zorgen we ervoor dat deze gegevens nationaal en internationaal goed vergelijk baar zijn? Hoe houden we grip op deze data tsunami zonder de controle over de data te verliezen?

Interesse in het programma van Data Driven Healthcare?

Download de Data Driven Healthcare, Mobile Healthcare en OuderenzorgTECH flyer met meer informatie over de 3 events!

Download

 

Programma Data Driven Healthcare

8.30 uur | Ontvangst met koffie, krantje en croissantje op de Expo

9.30 uur | Opening van het plenaire programma van Data Driven Healthcare door dagvoortzitter Marc Seelen, Nefroloog en CMIO, UMCG

 

09.45 – 10.15 uur | Is Big Data de oplossing voor de grote kennislacunes in de zorg?

  • Big Data: Wat is het en wat kun je er (niet) mee?
  • De rol van bedrijven als IBM, Google en Apple, die de zorg als aantrekkelijke groeimarkt zien.
  • Gaan er private kennismonopolies ontstaan?

Door: Leo Ottes, auteur van het WRR Working Paper ‘Big Data in de zorg’ en Senior adviseur bij Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

 

Facts: De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. De RVS, gestart op 1 januari 2015, komt voort uit de samenvoeging van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De RVZ heeft meerdere adviezen uitgebracht op het terrein van eHealth, bijvoorbeeld Patiënteninformatie (2014) en Consumenten-eHealth (2015). De RVS werkt nu aan het advies Mens en Machine.

10.15 – 10.45 uur | Praktijkcase

10.45 uur | Koffiepauze op de Expo

11.15. – 11.45 uur | KEYNOTE: Hoe anders besturen, opleiden en intern organiseren voor een data driven zorginstelling?

Door: Leon van Halder, voorzitter Raad van Bestuur, Radboudumc, voorzitter landelijke stuurgroep Registratie aan de bron

 

12.00 – 12.30 uur | Presentatie van Prof. dr. Douwe Biesma van Santeon.

Door: Prof. dr. Douwe Biesma, Bestuursvoorzitter St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en voorzitter van Santeon

 

FACTS  over Santeon: De toonaangevende landelijke keten van zeven topklinische ziekenhuizen die intensief samenwerken o.a. op het gebied van data-uitwisseling, om de medische zorg verder continue te verbeteren. Ruim 1 op de 8 patiënten in Nederland bezoekt voor zorg en behandeling een Santeon ziekenhuis.

12.30 uur | Lunchpauze op de Expo

13.30 – 14.00 uur | Data op Koers

Door: Bert van Ooijen, projectleider Erasmus MC

14.00 uur | Wissel zalen

14.45 uur | Theepauze op de Expo

15.15 – 15. 40 uur | Praktijkcase

15.40 – 16.30 uur | KEYNOTE: eHealth in de zorgsector: grote stappen voorwaarts of de kleren van de keizer?

Door zijn jarenlange ervaring binnen de zorg met onderwerpen als innovatie, weet Levi als geen ander welke impact nieuwe technologie kan hebben op gezondheidszorg. Hij zet zijn kritische visie op mHealth/eHealth en technologische ontwikkelingen uiteen. Hoe kan dit een belangrijke rol gaan spelen in de gezondheidszorg? En waar zitten we misschien helemaal niet op te wachten? Gaan big data ons echt helpen de zorg te veranderen? En wat betekent dit alles voor de besturing van uw zorgorganisatie? Levi geeft concrete tips en handvatten en inspireert u om vanaf morgen met een andere blik naar verandering te kijken.

 

Prof. dr. Marcel Levi, Chief Executive van het gerenommeerde University College London Hospitals (UCLH), een cluster van vijf academische ziekenhuizen in Londen, behorend tot de Europese top drie. Voorheen  bestuursvoorzitter AMC en decaan van de geneeskundefaculteit van de UvA. Door weekblad Elsevier uitgeroepen tot ‘Nederlander van het Jaar’ in verband met verschillende activiteiten binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Levi is een Nederlander die op verschillende vakgebieden tegelijk internationaal op het hoogste niveau meedraait: als bestuurder, wetenschapper (zevenhonderd wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften) en als medisch specialist (naast zijn bestuurswerk is hij altijd ‘dokter’ gebleven en was hij wekelijks aanwezig op de poli van het AMC).

16.30 – 18.00 uur: Borrel & Bites op Expo

Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan: Waarom u dit congres niet mag missen!

Heeft u goede hoop voor healthcare in de toekomst met data?

“Maar natuurlijk. De revolutie is er, de wereld gaat veranderen. Er zijn speciale uitdagingen binnen de gezondheidszorg om van die big data te profiteren. Des te meer reden om er hard aan te werken, want de mogelijkheden, de positieve kanten zijn ook navenant hoog. Ik was spreker op het 1e Data Driven Healthcare congres en ik ontdekte dat er heel verschillende mensen in de zaal zitten. En dat alleen al, het leren kennen van mensen met vergelijkbare belangstellingen maar andere achtergronden, is een enorme plus van een groot congres als dit”.

Inschrijven

23 november zijn er 3 events (OuderenzorgTech, Mobile Healthcare en Data Driven Healthcare) op 1 dag en op 1 locatie. Inschrijven voor OuderenzorgTech en/of een van de andere events kan via onderstaande button. Bovendien zijn alle events gratis toegankelijk voor bestuurders, C-level, directie, management, projectleiders van zorginstellingen (cure, care of GGZ), huisartsen en tweedelijns zorgartsen.

Inschrijven